Δήμος Κοζάνης: O μικροπολιτικός κατήφορος του κ. Μαλούτα δεν έχει τελειωμό. Μας εγκαλεί για αποφάσεις που και ο ίδιος ψήφισε!

5 Min Read

Η αδυναμία ουσιαστικής εκφοράς αντιπολιτευτικού λόγου οδηγεί την παράταξη του κ. Μαλούτα σε ένα μικροπολιτικό κατήφορο που δεν έχει τελειωμό. Τελευταία προσπάθεια, που δείχνει και το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, που έχει επιλέξει είναι η ανακοίνωση σχετικά με υποτιθέμενες «πελατειακές σχέσεις» για μικρά έργα σε Τοπικές Κοινότητες.

Θα μπορούσαν να χυθούν τόνοι μελανιού, για το πώς η παράταξη του κ. Μαλούτα, όταν βρισκόταν στη διοίκηση είχε κάνει «επιστήμη» τις «πελατειακές σχέσεις», αλλά αυτά είναι γνωστά σε όλους και ανήκουν στο παρελθόν.

Να δούμε τι γίνεται όμως σήμερα:
Ο κ. Μαλούτας κάνει αναφορά σε απευθείας αναθέσεις και διακριτική μεταχείριση εργοληπτών.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουν οι πολίτες, αυτό που ξέρουν όλοι οι εργολήπτες της περιοχής.
Η διαδικασία εκτέλεσης πολύ μικρών έργων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και μη αναγκών ακολουθήθηκε από το Δήμο Κοζάνης, πάντα σε συνεχή επικοινωνία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και μετά από αιτήματα των τελευταίων. Τέτοια μικρά έργα (παράδειγμα η επίλυση του προβλήματος των όμβριών υδάτων στην πλατεία της Λευκοπηγής, που επί χρόνια έμεινε άλυτο) έως 5000 ευρώ ανατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, ακολουθώντας κυκλική διαδικασία σε περισσότερους από 20 τοπικούς εργολήπτες Δημοσίων Έργων.
Είναι εντυπωσιακό βέβαιο πως την συγκεκριμένη ανάθεση που επικαλείται η ανακοίνωση, είναι ομόφωνη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που φέρει και την υπογραφή του κ. Μαλούτα.

Όλα αυτά είναι γνωστά στον επικεφαλής της «Ενότητας» τόσο γιατί του έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία αλλά και επειδή είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Φυσικά είναι στη διάθεση οποιουδήποτε τα ζητήσει ανά πάσα στιγμή.

Ο κ. Μαλούτας όμως δε σταμάτησε εκεί. Επέλεξε να αναρτήσει και να υιοθετήσει την επιστολή μιας εταιρείας (που πλέον δεν είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που χρησιμοποίησε) για το έργο «Προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης» .
Και το έκανε με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανήσει όσους διάβασαν την ανακοίνωση.

Τι έγινε αναλυτικά:
1. O Δήμος Κοζάνης με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 16790/22-05-2018 ζήτησε την «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης». Στο άρθρο 7 υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού κάτι το οποίο δεν έγινε.
2. Mε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με αριθμό 498/2017 και αριθμό ΑΔΑ: ΡΠΡΗΩΛΠ-53Χ αποφασίστηκε ομόφωνα η απόρριψη της μοναδικής προσφοράς της εταιρείας η οποία αναφέρεται στην ανακοίνωση και εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου κατάθεσης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.
Το ότι ο κ. Μαλούτας καταγγέλλει το Δήμο Κοζάνης και την Οικονομική Επιτροπή για αποφάσεις που η παράταξη του έχει ψηφίσει ας το αξιολογήσουν οι πολίτες.

3. Ο Δήμος προέβη σε επανάληψη του διαγωνισμού, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την 102/2018 μελέτη , που ομόφωνα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την 136/2018 απόφαση της και στην οποία ήταν παρούσα η παράταξη του κ. Μαλούτα , παράγραφο 2.3.4 γίνεται αναφορά στο ότι : «Οι ζητούμενες αλλαγές και επεκτάσεις του κώδικα θα γίνουν χωρίς να διαταραχθεί ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας και το γραφικό περιβάλλον του BEMS, παρά μόνον θα προκύψει επέκταση του γραφικού περιβάλλοντος και αυξημένες δυνατότητες και έλεγχοι του BEMS. Η επέκταση του BMS θα γίνει από πιστοποιημένο συνεργάτη της DEOS AG.» Επίσης στην παράγραφο 2.1 της 102/2018 μελέτης γίνεται αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση ότι ο έλεγχος της κάθε κλιματιστικής μονάδας γίνεται από το κεντρικό BEMS της DEOS AG. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε η επέκταση του BEMS μπορεί να γίνει μόνο με πιστοποιημένο από την DEOS AG προγραμματιστή. Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος ο μελετητής απαιτούσε από τον υποψήφιο του διαγωνισμού να συμπεριλάβει στην προσφορά του τεκμηρίωση για την ικανότητά του (δική του η νόμιμου συνεργάτη του) να προγραμματίσει το εν λόγω σύστημα. Ως εκ τούτου ζητήθηκε η προσκόμιση σχετικής πιστοποίησης από την DEOS AG. Η εταιρεία DEOS AG είναι μία Γερμανική εταιρεία η οποία κατασκευάζει εξειδικευμένα προϊόντα για BMS και έχει πάνω από 250 πιστοποιημένους συνεργάτες.
Για τα πεπραγμένα της θητείας μας θα έχει σύντομα την ευκαιρία ο κ. Μαλούτας όπως και όλοι οι συμπολίτες μας να ενημερωθούν στο δημόσιο απολογισμό, που θα γίνει.
Σε ένα πράγμα θα συμφωνήσουμε μόνο με την ανακοίνωση, ο τόπος μας είναι μικρός και όλοι γνωριζόμαστε!

Μοιραστείτε την είδηση