Δήμος Κοζάνης: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνικού Νεφρού (ΜΤΝ) του Μαμάτσειου Νοσοκομείου

1 Min Read

Την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνικού Νεφρού (ΜΤΝ) του Μαμάτσειου Νοσοκομείου θα χρηματοδοτήσει ο Δήμος Κοζάνης. Την δαπάνη ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης κατά την τελευταία του συνεδρίαση.
«Ο Δήμος Κοζάνης συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στη όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου μας. Είναι χρέος μας να το πράξουμε και θα συνεχίσουμε όπου μας δίνεται η δυνατότητα» ανέφερε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.
Η προμήθεια αφορά σε :
-9 μηχανήματα αιμοκάθαρσης
-11 ηλεκτροκινητήρες κρεβατιών
-1 ηλεκτροκαρδιογράφο
-2 μόνιτορ πίεσης, θερμοκρασίας και κορεσμού
-1 καρέκλα ζυγαριά
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 193χιλ. ευρώ με τα χρήματα να προέρχονται από το Ειδικό Τέλος Ανάπτυξης.
Να σημειώσουμε εδώ πως ο Δήμος Κοζάνης έχει επίσης ενταγμένη στο Ειδικό Τέλος Ανάπτυξης δαπάνη ύψους 200χιλ. ευρώ για εργασίες βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού, στα πλαίσια της αναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

Μοιραστείτε την είδηση