Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση προς ιδιώτες για εκμίσθωση κατοικιών

3 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης, στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων για την υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη των Ρομά, συμμετέχει στην υλοποίηση της Δράσης «Εξασφάλιση στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου» και καλεί ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν ακίνητα προς ενοικίαση να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Η δράση της επιδότησης ενοικίου αφορά στη μετεγκατάσταση των Ρομά από υπάρχοντες οικισμούς σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, βάσει σχετικών κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν, καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ευρύτερη κοινωνική ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινότητας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 100% και καλύπτει σε βάθος τριετίας το κόστος ενοικίου και τις λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, νερό, θέρμανση, κοινόχρηστα) των προς εκμίσθωση κατοικιών).

- Advertisement -

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και προστασίας Ρομά και συγκεκριμένα στην επιδότηση ενοικίου, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», μέσω της πρόσκλησης με κωδικό 121 (Α.Π. 1735/03.06.2020), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 

Προδιαγραφές κατοικιών

Διαμέρισμα ή κατά προτίμηση μονοκατοικία, εντός ή στα όρια του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Κοζάνης, αλλά και στις υπόλοιπες δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου, με νόμιμη οικοδομική άδεια, στην οποία να αναφέρεται ότι πρόκειται για οικία:

  • Με επιφάνεια 72-150 τ.μ.
  • Με τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό).
  • Ενεργειακή Κατηγορία τουλάχιστον Γ΄ (Ν. 4342/2015, άρθρο 68, παρ.6).
  • Με βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, πόσιμο νερό, επαρκή θέρμανση, ζεστό νερό, αποχέτευση.

 

Όροι μίσθωσης

  • Διάρκεια μίσθωσης τα τρία (3) έτη.
  • Η καταβολή των μισθωμάτων θα καταβάλλεται απευθείας από το Δήμο Κοζάνης (και όχι τον ωφελούμενο) στον εκμισθωτή – ιδιοκτήτη σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Το μίσθωμα ορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια και με βάση την τιμή μονάδας όπως ορίζεται στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, το μηνιαίο μίσθωμα των ακινήτων δεν μπορεί να ξεπερνά το γινόμενο της ανώτατης τιμής ενοικίασης (5,5 ευρώ/ τ.μ.) επί τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου στη βάση των προσκομισθέντων παραστατικών μίσθωσης ακινήτου.
  • Δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφελείας (ηλεκτρικό, νερό, κοινόχρηστα, θέρμανση) καλύπτονται από το πρόγραμμα, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.
  • Οι ωφελούμενοι/ες (ένοικοι ακινήτου) παρακολουθούνται και υποστηρίζονται από στελέχη του Δήμου Κοζάνης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ωφελούμενων και η καλή κατάσταση των κατοικιών.

 

H υποβολή των αιτήσεων για την ενοικίαση κατοικιών ξεκινά την Τετάρτη 05 Αυγούστου και παραμένει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. 

Αιτήσεις ενδιαφερομένων υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης, στην οδό Αργυροκάστρου 13.

Περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι/ες στο τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας 2461028120 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

 

Μοιραστείτε την είδηση