Δήμος Κοζάνης: Σχετικά με την παρουσία ζώων συντροφιάς στο ΤΕΙ

2 Min Read

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για την παρουσία ζώων συντροφιάς στο χώρο του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει ότι, βάσει του Ν.4039/2012, ο Δήμος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση (περισυλλογή, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση, εμβολιασμός και επαναφορά στο εξωτερικό περιβάλλον) των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων. Ζώα συντροφιάς τα οποία περιφέρονται εντός ορίων ιδιωτικών χώρων, δεν δύναται να θεωρηθούν ως αδέσποτα βάσει των ορισμών της νομοθεσίας και η διαχείρισή τους δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου. Οι υπεύθυνοι των χώρων αυτών οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα αποτροπής εισόδου και παραμονής αδέσποτων ζώων στο χώρο τους.

Ο Δήμος Κοζάνης βρίσκεται σε επαφή με τη Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με το Ίδρυμα έχει δηλώσει εγγράφως ότι δύναται να εφαρμόσει το άρθρο 9 του Ν.4039/2012 στο χώρο του ΤΕΙ , κατ’ εξαίρεση, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης ενός ζητήματος που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Απαραίτητη προϋπόθεση για επέμβαση του Δήμου στο χώρο του ΤΕΙ αποτελεί η έκδοση σχετικής Απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ, το οποίο είναι και το αρμόδιο όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων για επέμβαση εντός των ορίων ιδιοκτησίας του, με την οποία θα ζητείται η συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Ν.4039/2012 (συνεργείο περισυλλογής, Ελληνική Αστυνομία και Δημοτική Αστυνομία).

- Advertisement -

Εξάλλου η ανάγκη έκδοσης Απόφασης για άρση ασύλου πριν την επέμβαση του Δήμου στο χώρο του ΤΕΙ, είναι προϋπόθεση που το ίδιο το Ίδρυμα έχει θέσει ως όρο μέσω εγγράφου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και της κοινοποίησής της στο Δήμο, θα είναι άμεσες οι ενέργειές μας. Εφόσον πραγματοποιηθεί επέμβαση και περισυλλογή ζώων συντροφιάς από το χώρο του ΤΕΙ, τα ζώα θα επανενταχθούν, σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες ενέργειες διαχείρισης.

 

Ο

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δ.Κοζάνης

Γρηγοριάδης Ιωάννης

Μοιραστείτε την είδηση