Δήμος Κοζάνης: Σε διαβούλευση το σχέδιο της πρότασης για μια Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

6 Min Read

Η μεταλιγνιτική εποχή έχει ήδη ξεκινήσει. Σημειολογικά, η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε από το 2010 με το κλείσιμο της 1ης μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας από την Υπουργό Περιβάλλοντος κα Τ. Μπιρμπίλη. Έκτοτε, η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής μειώνεται σταδιακά. Συγκεκριμένα, το 2019 η συμμετοχή αυτή άγγιξε μόλις το 25,4% κατατάσσοντας το λιγνίτη στην τρίτη θέση μετά το φυσικό αέριο (42,33%) και τις ΑΠΕ-νερά (32,27%). Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι μέρες, κατά τις οποίες παρατηρείται μηδενική συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

- Advertisement -

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η περιοχή συρρικνώνεται οικονομικά και πληθυσμιακά. Οι πιέσεις στην τοπική οικονομία εντείνονται, καθώς ο σταδιακός περιορισμός της λιγνιτικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια επέφερε  τεράστια μείωση στην απασχόληση και το εισόδημα της περιοχής.

Οι εξελίξεις αυτές, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την κατάλληλη προσαρμογή του οικονομικού μοντέλου της περιοχής, θα επιφέρουν δριμύτερες κοινωνικές επιπτώσεις.

Ευθύνη της κυβέρνησης είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan), που θα οδηγήσει την Περιφέρεια στη νέα πραγματικότητα.

Ωστόσο εμείς οφείλουμε, να διαμορφώσουμε άμεσα την πρότασή μας, να ορίσουμε τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τις προτάσεις, που θα στηρίξουν τη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο οικονομικό, παραγωγικό και περιβαλλοντικό μοντέλο με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Πρόκειται για μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, που απαιτεί  ιδιαίτερα αυξημένους πόρους και κατάλληλη προετοιμασία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει όλοι μαζί να σχεδιάσουμε με συστηματικότητα, αυτογνωσία και διορατικότητα την αναπτυξιακή μας στρατηγική χωρίς το λιγνίτη, αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος. Συνεκτιμώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις διαφαινόμενες ευκαιρίες, που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή, θα προχωρήσουμε στη διατύπωση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος με προοπτική δεκαετίας.

Στόχος μας είναι η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εδράζεται σε πρωτοπόρες πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προώθησης της παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Ένα αναπτυξιακό μοντέλο, που θα συνδυάζει την περιβαλλοντική αειφορία με την οικολογία, την καινοτομία και την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, ικανό να προσελκύσει επενδύσεις συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.

Πρωταρχική  αναγκαιότητα είναι  η άμεση προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή, έτσι ώστε να προκύψουν θέσεις εργασίας, πριν μειωθεί ακόμη περισσότερο η λιγνιτική δραστηριότητα και συρρικνωθεί επιπλέον η τοπική οικονομία.

Προκειμένου να καταστεί η περιοχή μας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωγραφικής μας θέσης, χρησιμοποιώντας  κάθε διαθέσιμο θεσμικό εργαλείο.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει σήμερα να διεκδικήσουμε τη θεσμοθέτηση ενός πλέγματος κινήτρων που θα καθιστά την περιοχή ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα στον χάρτη των κρατικών ενισχύσεων η περιοχή μας βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από την Κεντρική Μακεδονία.  Το πλέγμα αυτό  θα αφορά σε επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές, ώστε να εξασφαλισθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού μετασχηματισμού, αλλά και να αναπτυχθούν όλοι οι παραγωγικοί τομείς της περιοχής και κυρίως όσοι διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Επιβάλλεται να καταστήσουμε την περιοχή μας όχι μόνο έναν από τους πιο ελκυστικούς επιχειρηματικούς προορισμούς της Ελλάδας, αλλά και έναν μοναδικό ανταγωνιστικό τόπο επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Διεκδικούμε το αναπτυξιακό ισοδύναμο ,  που θα συναρτά τον χρονικό ορίζοντα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και την κατάργηση των θέσεων εργασίας που αυτή συνεπάγεται, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ώστε να διασφαλίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης για την περιοχή.

Ζητούμε τη  διασφάλιση της τροφοδοσίας του συστήματος τηλεθέρμανσης από   εναλλακτική πηγή θερμικής ενέργειας,  πριν την  παύση της λειτουργίας των ΑΗΣ που τις τροφοδοτούν σήμερα.

Καταθέτουμε την Πρόταση μας για μια Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ανακύπτουν, αναδεικνύοντας τον Δήμο Κοζάνης σε ισχυρό οικονομικό πόλο ανάπτυξης, καινοτομίας και περιβαλλοντικής αειφορίας.

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε τις τελευταίες δεκαετίες, η περιοχή έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων των δυνάμεων του τόπου, τους κοινωνικούς φορείς, τους επιχειρηματίες, τους παραγωγούς, τους επιστήμονες, το Πανεπιστήμιο και τα ερευνητικά ιδρύματα, τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, τη νέα γενιά αλλά και κάθε ενεργό πολίτη που στηρίζει τον τόπο του.

Ζητάμε από όλους σας να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης επί του Σχεδίου της Πρότασης για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ώστε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε το μέλλον της περιοχής και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή.

Καταθέστε  τις προτάσεις σας μεταβαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο

https://cityofkozani.gov.gr/demosies-diabouleuseis

Μοιραστείτε την είδηση