Δήμος Κοζάνης: Υποχρεωτικά τα μέτρα προφύλαξης στη λαϊκή αγορά

3 Min Read

Με βάση την ΚΥΑ ΦΕΚ915β/20 και την υπ’ αριθμ5/18-3-20 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει ακολούθως:

Οι εκθέτες βιομηχανικών προϊόντων απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται η εμπορία χαρτικών, ειδών καθαρισμού και προσωπικής φροντίδας.

Η λήψη μέτρων προφύλαξης και προστασίας εξειδικεύεται με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο ως εξής:

α) ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών τα 2 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα,

β) όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης,

γ) κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα,

δ) οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών υποχρεούνται όπως λάβουν μέτρα για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την πλύση και απολύμανση μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών για την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού.

Υπογραμμίζουμε στους εκθέτες ότι η εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης είναι υποχρεωτική.

Όσον αφορά για την προσωρινή τοποθέτηση των εκθετηρίων πάγκων, σας τονίζουμε ότι απαιτείται απόσταση δυο μέτρων μεταξύ τους. Για την εφαρμογή της παραπάνω συνθήκης, η Υπηρεσία προχωρά άμεσα, στην ανακατανομή των θέσεων. Επιτόπου της Αριστοτέλους, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, για την υπόδειξη θέσεων. Ο περιορισμός του μήκους των πάγκων, θα αποτελέσει κατά περίπτωση ενέργεια που θα εξασφαλίζει την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας. Επιπλέον θα εγκατασταθούν χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση του κοινού και των εκθετών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως. Θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και ιδιαίτερα με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά.

Οι δε καταναλωτές πρέπει να αποφεύγουν να συνωστίζονται στους διαδρόμους όπως και μπροστά από τους πάγκους και να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 2μέτρων. Κατά τη διάρκεια της διαλογής των προϊόντων και της συναλλαγής θα πρέπει να φοράνε γάντια μιας χρήσης. Επίσης συνίσταται η συχνή απολύμανση των χεριών.

Με το πέρας της λαϊκής αγοράς, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκομιδής, καθαρισμού, πλυσίματος των οδών καθώς και απολύμανση της περιοχής.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των παραπάνω με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση