Δήμος Σερβίων: Άρση ακαταλληλότητας πόσιμου νερού στην Κοινότητα Πολυρράχου

0 Min Read

Ο Δήμος Σερβίων ανακοινώνει ότι η υδροδότηση στην Κοινότητα Πολυρράχου γίνεται αποκλειστικά από το υδρευτικό σύστημα της Κοινότητας Τριγωνικού, με συνέπεια να παρέχεται ποιοτικό πόσιμο νερό, το οποίο είναι σύμφωνο με τις εγκεκριμένες παραμετρικές τιμές τόσο των μικροβιολογικών, όσο και των φυσικοχημικών παραγόντων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το πόσιμο νερό στην ΤΚ Πολυρράχου κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Μοιραστείτε την είδηση