Δήμος Σερβίων: Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού δεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριγωνικού

1 Min Read

Ανακοινώνεται ότι στις 29-6-2021 και ώρα 09:00 π.μ. ο Δήμος Σερβίων, θα προβεί σε συντήρηση και καθαρισμό της δεξαμενής  ύδρευσης της Κοινότητας Τριγωνικού με καθαρισμό και απολύμανση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει ενδεχόμενο αρρυθμίας ή και προσωρινή διακοπή της ύδρευσης στις 29-6-2021 από ώρα 09:00 π.μ.  έως 12:30 μ.μ. έως  ότου δηλαδή περαιωθούν οι εργασίες καθαρισμού.

- Advertisement -

       Κατά τη διάρκεια των εργασιών και μετά το πέρας των εργασιών απολύμανσης καλούνται οι κάτοικοι όπως προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

           α) Να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση και κάθε είδους οικιακή χρήση).Εξαιρείται της απαγόρευσης η χρήση  νερού για την καθαριότητα χώρων υγιεινής (π.χ αποχωρητήρια) .

β) Να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση για επιπλέον (4) ώρες μετά το πέρας των εργασιών.

γ) Να ανοίξουν τους κρουνούς έτσι ώστε να απομακρυνθεί το υπερχλωριωμένο νερό της δεξαμενής και η απολύμανση να φτάσει έως τη βρύση του καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα χρήσης νερού λόγω προσωρινής ακαταλληλότητας σύμφωνα με την από 3-6-2021 σχετική ανακοίνωση.

Ο Δήμος Σερβίων θα προβεί σε περαιτέρω ανακοίνωση για την άρση των περιοριστικών μέτρων χρήσης του πόσιμου νερού Τριγωνικού.

          Παρακαλούμε για την υπομονή  και την κατανόησή σας.

Μοιραστείτε την είδηση