Δήμος Σερβίων: Οι ανεξέλεγκτες επενδύσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται ως βιώσιμη λύση

3 Min Read

Από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου ο Δήμος Σερβίων πληροφορήθηκε ότι στην περιοχή της λίμνης Πολυφύτου πρόκειται να αδειοδοτηθούν πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα. Παράλληλα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στον γεω-πληροφοριακό της χάρτη, εμφανίζει τα σημεία όπου πρόκειται να χωρομετρηθούν τα πλωτά φωτοβολταϊκά.

Ο Δήμος Σερβίων καταγγέλλει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες οι οποίες μονομερώς, εντελώς αυθαίρετα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών προγραμματίζονται για την περιοχή. Ανεξέλεγκτες επενδύσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως εναλλακτική βιώσιμη λύση για τους κατοίκους της, όταν μάλιστα η περιοχή προσπαθεί να βγεί από τη μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη. Δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται τέτοιου είδους επενδύσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί χωροταξική μελέτη, χωρίς πρόληψη μέτρων προστασίας για το φυσικό περιβάλλον και χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψιν οι παράγοντες που αφορούν στους κατοίκους της περιοχής και στις ανάγκες τους.

- Advertisement -

Ο σχεδιασμός για τη λίμνη Πολυφύτου, τόσο από την Περιφερειακή Αρχή, όσο και από τον Δήμο Σερβίων είναι εντελώς διαφορετικός. Το συγκεκριμένο έργο δεν πρόκειται να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της τοπικής οικονομίας, αφού δεν πρόκειται να προσφέρει θέσεις εργασίας. Αντιθέτως θα πλήξει μεταξύ άλλων και τις δραστηριότητες των επαγγελματιών ψαράδων της περιοχής.

Την ίδια στιγμή θα συντελέσει σε μια ανεξέλεγκτη φυσική και οικολογική καταστροφή, διαταράσσοντας το υδάτινο οικοσύστημα της λίμνης, αλλά και της περιοχής γύρω από αυτή. Από τεχνική άποψη, σε λίμνες που έχουν δημιουργηθεί από υδροηλεκτρικά φράγματα, η ποσότητα του νερού αυξομειώνεται και η περίμετρος εντός της οποίας τοποθετείται το φωτοβολταϊκό αυξομειώνεται λόγω αλλαγής της στάθμης. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των πλωτών πάρκων σε μια τεχνητή λίμνη είναι περιορισμένος, και εγκαθίσταται στο κέντρο της λίμνης και όχι όπως παρουσιάζεται στην ερασιτεχνική γεω-πληροφορική απεικόνιση, διότι πρέπει να υπάρχουν ικανές αποστάσεις μεταξύ των πλωτών, ώστε να μην τα επηρεάζουν οι αυξομειώσεις της ροής του νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Βέβαια η τοποθέτηση πλωτών φωτοβολταϊκών αποβλέπει πρωτίστως στην αποφυγή απόκτησης γης όπως με τις χερσαίες εγκαταστάσεις. Αυτό μειώνει διάφορες υποχρεώσεις προς τους δήμους, περιβαλλοντικές και οικονομικές. Ας σημειωθεί επίσης ότι τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της λίμνης Πολυφύτου θα επανεξετασθούν εάν υπάρξει μετοχική εξέλιξη της ΔΕΗ και οι δυνατότητες για επενδύσεις σε πλωτά φωτοβολταϊκά στη χώρα είναι γεωγραφικά περιορισμένες. Αλλά η ΡΑΕ δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει ερήμην διαβούλευσης για τους ανωτέρω λόγους εφόσον δεν υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων, των επενδυτών και των υπουργείων ανάπτυξης και περιβάλλοντος, για την χωροθέτηση, την αδειοδότηση και τις αποζημιώσεις.

Τέτοιου είδους αποφάσεις δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται ως βιώσιμες λύσεις για την περιοχή και η κατάσταση απαιτεί άρτιο επανασχεδιασμό του μέλλοντος της λίμνης Πολυφύτου μετά από την συμβολή όλων των φορέων της περιοχής.

Από το Δήμο Σερβίων

Μοιραστείτε την είδηση