Δήμος Σερβίων: Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η υποβολή πρότασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού

3 Min Read

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η υποβολή πρότασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού

Την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα «Αντώνης  Τρίτσης»  για προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σερβίων, ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων στο πλαίσιο παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών του Δήμου.

- Advertisement -

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 6.383.148,00 € αφορά στο Σύστημα Τηλεελέγχου- Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαμενές ύδρευσης, παράλληλα με την εγκατάσταση υδραυλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης παροχών, καταναλώσεων, διαρροών και ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού στα εσωτερικά δίκτυα.

Στόχος είναι η συλλογή δεδομένων μέσα από τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σερβίων θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος και να προβαίνουν στις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και των λοιπών υποδομών ύδρευσης.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ο Δήμος Σερβίων  πρόκειται να εξασφαλίσει μεταξύ :

  • την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του παρεχόμενου νερού,

αναβάθμιση της λειτουργικότητας και των υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των εσωτερικών δικτύων διανομής,

  • την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την τροφοδότηση δεξαμενών του δικτύου που δε φέρουν σύνδεση με σταθερή πηγή ρευματοδότησης,
  • τη μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού,
  • την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καταναλωτών, αναβαθμίζοντας παράλληλα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών,
  • τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται άσκοπα με τη σημερινή λειτουργία του δικτύου,
  • καθώς και τον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του συστήματος.

 

Το Σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου ο οποίος θα βρίσκεται εγκατεστημένος στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Σερβίων και θα διασυνδέεται μέσω επικοινωνιακού εξοπλισμού, με τους εξήντα τέσσερις Τοπικού Σταθμούς Ελέγχου που θα βρίσκονται σε επιλεγμένες θέσεις του εξωτερικού υδραγωγείου, τους είκοσι  Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Πίεσης που θα βρίσκονται σε επιλεγμένες θέσεις των εσωτερικών δικτύων διανομής και τους επτά χιλιάδες τετρακόσιους πενήντα Ψηφιακούς Υδρομετρητές  των υδατοπαροχών των εσωτερικών δικτύων.

Επίσης το σύστημα περιλαμβάνει Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου

μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται ο εντοπισμός διαρροών, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και η συλλογή των δεδομένων από τους Ψηφιακούς Υδρομετρητές και  τις υπηρεσίες ανίχνευσης και καταγραφής δικτύων.

Η ανάγκη υδροδότησης των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Σερβίων, καθιστά αναγκαία την άμεση εγκατάσταση του συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού το οποίο  αναμένεται να  εγκατασταθεί στα επί μέρους δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Ελάτης, Μικροβάλτου, Τρανοβάλτου, Λιβαδερού, Σερβίων, Αυλών, Βαθυλάκκου, Γουλών, Ιμέρων, Καστανιάς, Κρανιδίων, Λευκάρων, Μεσιανής, Μεταξάς, Νεράιδας, Πλατανορρεύματος, Πολυρράχου, Ροδίτου και Τριγωνικού.

 

Μοιραστείτε την είδηση