Δήμος Σερβίων: Τοποθέτηση & Δήλωση νέων υδρομέτρων στην Παλιά Καστανιά

1 Min Read

Το 2016 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου δικτύου ύδρευσης στην Παλιά Καστανιά με μοναδική εκκρεμότητα την τοποθέτηση των νέων υδρομέτρων από τους κατοίκους του χωριού.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του χωριού όπως προβούν σε τοποθέτηση νέου υδρομέτρου στην παροχή ύδρευσής τους. Στη συνέχεια παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο τμήμα Εσόδων του Δήμου για να δηλώσουν τον αριθμό του. Όσοι έχουν ήδη τοποθετήσει νέο υδρόμετρο παρακαλούνται όπως προσέλθουν για δήλωση του.
Για τις παραπάνω ενέργειες δίνεται προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.
Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας για όσες παροχές δεν προκύψει δήλωση υδρομέτρου θα θεωρηθούν ως ανενεργές και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα προχωρήσουν σε σφράγισμα

Μοιραστείτε την είδηση