Δήμος Σερβίων – Βελβεντού: Απορρίφθηκε η ένσταση του κ. Κωνσταντόπουλου. Στόχος η οικονομική εξυγίανση και συνέπεια του δήμου

5 Min Read

Διαψεύστηκαν για ακόμη μία φορά οι προσδοκίες του πρώην δημάρχου και επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Βασίλη Κωνσταντόπουλου να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του δήμου παρά τις επισημάνσεις ότι δεν θα καταφέρει κάτι περισσότερο.
Η απόρριψη από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΚΖΨΟΡ1Γ-ΨΥΕ) της έντασής του κατά της με αρ. 278/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε την αύξηση των δημοτικών τελών έρχεται να επιβεβαιώσει την αδυναμία του κ. Κωνσταντόπουλου να κατανοήσει ότι άλλο τα ζητήματα και τα προβλήματα του Δήμου και των πολιτών – τα οποία και απαιτούν λύσεις – και άλλο οι προσωπικές επιδιώξεις που στην προκειμένη περίπτωση τον οδήγησαν στη λαθεμένη αυτήν ενέργεια.
Είναι προφανές ότι η αδυναμία αυτή να ιεραρχήσει σωστά οδήγησε και πάλι τον κ. Κωνσταντόπουλο σε μία πράξη που το μόνο που κατάφερε ήταν να προκαλέσει καθυστερήσεις σε σημαντικά θέματα του δήμου όπως είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού και τίποτα άλλο.
Μία ιεράρχηση που δεν έκανε και τότε ως δήμαρχος όταν στο πλαίσιο των δικών του μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην υπάρχει η τεράστια ανισορροπία στα δημοτικά τέλη με αποτέλεσμα να καλείται πλέον η σημερινή δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο ζήτημα, ξεπερνώντας το όποιο πολιτικό κόστος προκύπτει, βάζοντας πάνω από όλα την οικονομική εξυγίανση και συνέπεια του δήμου.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι με την απόφαση του αρμόδιου τμήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απορρίφθηκαν όλα τα επιχειρήματα του κ. Κωνσταντόπουλου, όπως καταγράφονται στην ένσταση την οποία κατέθεσε και απέστειλε προς δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Μπορεί αν θέλει και ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την ενημέρωση των δημοτών να αποστείλει τώρα και την απορριπτική απόφαση.
Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη θέση θα πρέπει όμως και ο ίδιος να καταλάβει ότι τα ζητήματα του δήμου ξεπερνούν τις δικές του φιλοδοξίες και τα εσωπαραταξιακά θέματα.
Με αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες η Δημοτική Αρχή έχει θέσει ως στόχο την οικονομική εξυγίανση του δήμου μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον και συνθήκες.
Ζητήματα για τα οποία μας εγκαλεί ο κ. Κωνσταντόπουλος καταρρίπτονται μέσα από τα οικονομικά στοιχεία του 2017 και γενικότερα από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Θέματα που επικαλείται στην ένστασή του όπως είναι η μείωση των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας (φωτισμός, αντλιοστάσια κ.α.) σπατάλη ή κλοπή νερού από παράνομες συνδέσεις έχουν ήδη προχωρήσει με τη συνεργασία των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, έχουν γίνει ήδη οι ανάλογες ενέργειες, κάτι που όπως αποδεικνύεται δεν το γνωρίζει ο κ. Κωνσταντόπουλος ή δεν θέλει να το γνωρίζει.
Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 παραλάβαμε ένα χρέος της τάξης των 4.000.000 ευρώ περίπου (3.600.000 από παρελθόντα έτη και 460.000 χρέος στη ΔΕΗ), το οποίο όμως στην πραγματικότητα ήταν πολύ μεγαλύτερο, καθώς υπήρχαν μη τιμολογημένες εργασίες παρελθόντων ετών και πολλές δικαστικές αποφάσεις άμεσα εκτελεστέες για πληρωμές προμηθευτών, αιρετών κ.α.
Παίρνοντας δύσκολες αποφάσεις που μας οδήγησαν ακόμα και στην απώλεια της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναλάβαμε το δύσκολο έργο της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου ακολουθώντας το τρίπτυχο χρηστή διοίκηση, περιστολή δαπανών και αύξηση των εσόδων.
Τακτοποιήσαμε τις περισσότερες από τις δικαστικές εκκρεμότητες του παρελθόντος και φροντίσαμε με τη συνετή μας διοίκηση να μη δημιουργήσουμε νέες.
Επίσης ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι σε μια εποχή που λόγω της αποκορύφωσης της οικονομικής κρίσης η εισπραξιμότητα μειώνεται, εμείς καταφέραμε από το 2016 μέχρι το 2017, να αυξήσουμε τα έσοδα από τις εισπράξεις των δημοτικών τελών κατά 60.000 ευρώ και να μειώσουμε τα έξοδα από τις αναλήψεις των υποχρεώσεων κατά 2.100.000 ευρώ.
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν και τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούν οι επόμενοι προϋπολογισμοί του δήμου μας καθώς και η διαχείριση του σημαντικότερου τμήματος της συνολικής οφειλής όπως είναι προς τη ΔΕΗ και τη ΔΙΑΔΥΜΑ.
Με αυτή τη χρηστή οικονομική διαχείριση μπορεί πλέον ο δήμος να διαπραγματευτεί πολύ καλύτερους όρους αποπληρωμής και ταυτόχρονα να λειτουργήσει σε διαφορετικά πλαίσια προς όφελος των δημοτών.
Όσοι ήλπιζαν σε κάτι διαφορετικό ας περιοριστούν στα προσωπικά τους όνειρα και φιλοδοξίες.

Μοιραστείτε την είδηση