Δήμος Σερβίων–Βελβεντού: Απάντηση για τα ζητήματα του ΝΠΔΔ

2 Min Read


Σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο ΝΠΔΔ «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται ότι ορισμένοι αγνοούν βασικές λειτουργίες ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατ’ επέκταση συνεχίζουν να αγνοούν τον τρόπο λειτουργίας και ενός Νομικού Προσώπου καθώς και των ευθυνών του Προέδρου του.
Θα επαναλάβουμε, όπως και ένα μήνα νωρίτερα, ότι το ΝΠΔΔ «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας-Κοινωνικής Μέριμνας» χρηματοδοτείται κανονικά από το Δήμο Σερβίων–Βελβεντού στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του δήμου, με ροή χρηματοδότησης που θα έπρεπε τουλάχιστον να μην οδηγεί στα ζητήματα που προέκυψαν.
Η χρηματοδότησή του γίνεται επίσης στο πλαίσιο των χρονικών περιθωρίων που προέκυψαν μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, ζήτημα που επίσης ορισμένοι συνεχίζουν να αγνοούν. Γιατί πολλά από τα ζητήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία του δήμου οφείλονται στη στάση συγκεκριμένων μελών του δημοτικού συμβουλίου, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, και την καθυστερημένη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Είναι προφανές ότι η προσπάθεια απόδοσης ευθυνών στο πρόσωπο του δημάρχου Αθανάσιου Κοσματόπουλου για τα συγκεκριμένα ζητήματα του ΝΠΔΔ έχουν ως στόχο την αποποίηση ευθυνών από την πλευρά εκείνων που πραγματικά θα έπρεπε να λογοδοτήσουν για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατ’ επανάληψη ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού έχει επιστήσει την προσοχή σε θέματα λειτουργίας του ΝΠΔΔ και ειδικά των Παιδικών Σταθμών και του Ωδείου, δίνοντας προτεραιότητα στη χρηματοδότησή του.
Να επισημάνουμε επίσης ότι κατά τη σημερινή κοινή συνάντηση του Δημάρχου Σερβίων-Βελβεντού με στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ, μέλη και υπαλλήλους του αποφασίστηκε η άμεση χρηματοδότησή του με 45χιλ. ευρώ καθώς η εκ νέου χρηματοδότηση (του ΝΠΔΔ) σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μοιραστείτε την είδηση