Δήμος Βοΐου: Μαθαίνοντας για τις προστατευόμενες περιοχές του Δήμου Βοΐου μέσα από περιβαλλοντικά εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής

2 Min Read

Ο Δήμος Βοΐου υλοποιεί εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη χρήση ρομποτικής σε 18 σχολεία του Δήμου, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές του τόπου τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη βοήθεια του ανθρωπόμορφου ρομπότ «Πέπερ» θα γνωρίσουν την πανίδα και τη χλωρίδα των οικοσυστημάτων της περιοχής, με σκοπό την ανάπτυξη καλών πρακτικών για την προστασία του, αλλά και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης. Παράλληλα, τα εργαστήρια θα αποτελέσουν έναυσμα για την εξοικείωσή των μαθητών/τριών με τις νέες τεχνολογίες και τη ρομποτική.

- Advertisement -

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνιστά καινοτόμο εκπαιδευτική πρακτική που προάγει έναν ευχάριστο τρόπο μάθησης, ενώ παράλληλα προωθεί τα κίνητρα των παιδιών, τη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα. Η αξιοποίησή της σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δύναται να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια καλλιέργειας φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και συμπεριφορών. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, τον πρωταρχικό ρόλο που έχει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση παγκοσμίως, στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η πρωτοβουλία του Δήμου Βοΐου φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη και προστασία των βιοτόπων της περιοχής, με έμφαση τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του υποέργου της πράξης “Ενημέρωση μαθητών Δήμου Βοΐου με την μέθοδο της ρομποτικής εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης” η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΡΑ), Δράση: «Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000».

Μοιραστείτε την είδηση