Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3 Min Read

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Σχέδιο για το νέο της Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), από τις 27 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου 2020. 

Ο νέος Οργανισμός καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις και δυσλειτουργίες που προέκυψαν έπειτα από μία δεκαετία λειτουργίας με βάση την πρότυπη αναδιοργάνωση κατά «Καλλικράτη». Έκτοτε, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον και τις αυξανόμενες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μία σύγχρονη Περιφέρεια, όσο και στις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος, που επιδεινώθηκαν ιδιαίτερα λόγω των συνεχώς μειούμενων πόρων σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

- Advertisement -

Η κομβική αναπτυξιακά συγκυρία που διανύει ειδικά η Περιφέρειά μας, απαιτεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που προϋποθέτουν τη σύμπνοια και τη συνεργασία του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, των εργαζομένων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το νέο μοντέλο αναδιοργάνωσης υποστηρίζει και προωθεί τον αναπτυξιακό και εξωστρεφή ρόλο της Περιφέρειας, ώστε μέσα από τη συνένωση δυνάμεων και απόψεων, στη βάση κοινής στρατηγικής, να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, ειδικά στην κρίσιμη περίοδο αναδιάταξης του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον λειτουργίας για όλα τα υπηρεσιακά στελέχη, ικανό να ενσωματώσει και να υλοποιήσει αποτελεσματικά το πλέγμα μεταρρυθμίσεων που προωθείται με εντατικούς ρυθμούς στην αυτοδιοίκηση από την κεντρική διοίκηση. 

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, εργαζόμενους, πολίτες και φορείς, που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τον επανασχεδιασμό του διοικητικού μοντέλου της Περιφέρειας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την επιτυχημένη διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί η μετάβαση στη μεταλιγνιτική Εποχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στο διαδικτυακό χώρο της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης (https://opengov.pdm.gov.gr/cons/?p=667) και, αφού συμβουλευθούν το σχετικό υλικό, να υποβάλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους.

Εναλλακτικά, μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις, σημειώνοντας την αντίστοιχη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στην οποία αναφέρονται:

ταχυδρομικά:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικής Λειτουργίας

Περιοχή ΖΕΠ

50 100 Κοζάνη ή

ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας το αρχείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπευθύνων διαβούλευσης.

Αθανασία Λακκίτα: email: [email protected], τηλ: 2461053541

Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος: email: [email protected], τηλ: 2461052728

Μοιραστείτε την είδηση