Δημόσιος χώρος και κοινωνική συνείδηση. Γράφει ο Στέλιος Μήλιος

3 Min Read

Όταν η πλειοψηφία της νέας γενιάς ακούει τραγούδια που περιέχουν σεξιστικό περιεχόμενο, ναρκωτικά και βία. Όταν καθημερινά λαμβάνουν χώρα περιστατικά εγκληματικών ενεργειών από νέους. Όταν η νέα γενιά μεγαλώνει σε μια πόλη που δεν έχει χώρους έκφρασης. Όταν δεν παράγεται ουσιαστικός πολιτισμός. Τη στιγμή αυτή, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν οφείλονται αποκλειστικά στα παιδιά.

Ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο και η αντιμετώπιση των βανδαλισμών σε δημόσια κτήρια αντικατοπτρίζουν την κοινωνική μας συνείδηση και ευθύνη προς τους κοινόχρηστους χώρους. Η ανάπτυξη μιας προοδευτικής πολιτικής και επιστημονικής προσέγγισης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής ασφάλειας και της αισθητικής ακεραιότητας του δημόσιου χώρου.

Οι βανδαλισμοί σε δημόσια κτήρια αποτελούν παραβίαση της δημόσιας περιουσίας και απειλή για την ασφάλεια της κοινότητας. Η αντίδραση σε αυτήν την πρόκληση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές αναλύσεις που θα κατανοήσουν τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς και στη σύλληψη πολιτικών που θα προάγουν την ευαισθητοποίηση και τον σεβασμό στο δημόσιο χώρο.

Η επιστημονική προσέγγιση αναζητά τις ρίζες των κοινωνικών συμπεριφορών, ενώ η πολιτική προσφέρει τις δομές για την αντιμετώπισή τους. Η κοινωνική αντίδραση απέναντι στους βανδαλισμούς απαιτεί ευρεία συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, πολιτικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων.

Σε επιστημονικό επίπεδο, απαιτείται η διερεύνηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχολογικών παραγόντων που οδηγούν σε τέτοιες ενέργειες. Μόνο κατανοώντας τις ρίζες του προβλήματος μπορούμε να αναπτύξουμε αποτελεσματικές προληπτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Ωστόσο, η πολιτική βούληση είναι αναγκαίο να ανταποκρίνεται σε μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία του δημόσιου χώρου. Η ενίσχυση των μέσων ασφαλείας, η εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης και η επέκταση της παρουσίας φύλακα σε κρίσιμα σημεία, αποτελούν βασικά εργαλεία για την προστασία του δημόσιου περιβάλλοντος.

Η πολιτική δράση πρέπει να συνδυάζεται με προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης που θα αναδείξουν τη σημασία του σεβασμού στο δημόσιο χώρο. Μόνο με συνεχή εκπαίδευση και ενεργή ενημέρωση μπορούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τον σεβασμό και την αλληλεγγύη στον δημόσιο χώρο.

Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη συνεισφορά των νέων στον δημόσιο χώρο είναι κρίσιμης σημασίας. Μέσω της συνεργασίας των κοινοτήτων, των εκπαιδευτικών και των πολιτικών φορέων, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι νέοι θα νιώθουν συνδεδεμένοι, σεβόμενοι και ενεργοί συμμετέχοντες στην προστασία και την ανάπτυξη του δημόσιου χώρου.

Θα υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση ή θα επικρατήσει το: «ας το κάνουμε για τα μάτια του κόσμου».

* Με αφορμή το κείμενο που δημοσίευσε η Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου.(Κάποτε είχα και εγώ τη τιμή να την έχω Διευθύντρια στο 1ο  Γενικό Λύκειο).

Μοιραστείτε την είδηση