Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη, Τόπος να Ζεις»: Σε λάθος κατεύθυνση τα ερωτήματα – σενάρια που τίθενται στην “Έρευνα ανάδειξης μελλοντικού σεναρίου κινητικότητας” για το ΣΒΑΚ Κοζάνης

4 Min Read

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και για την Κοζάνη, έχει αναγνωρισθεί πια από όλους, ως μια ύψιστη αναγκαιότητα και προτεραιότητα, που συνδέεται άμεσα με ένα αειφόρο μέλλον για τη πόλη μας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το αυτοκίνητο. Είναι προφανές ότι για τη Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» αποτελεί μια δικαίωση, αφού ανέδειξε την αναγκαιότητα του Σχεδίου 4 χρόνια πιο πριν, όταν ακόμη στην πόλη μιλούσαν αποκλειστικά για συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες προσανατολισμένες στο αυτοκίνητο.

Όμως ποιο ΣΒΑΚ; Υπάρχουν πολλά ΣΒΑΚ;

- Advertisement -

Ο ορισμός του ΣΒΑΚ είναι γνωστός:

“…..το ΣΒΑΚ εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και διαχείρισης του δημόσιου χώρου, ο οποίος καλύπτει τις σημερινές ανάγκες μετακίνησης με όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς, με επίκεντρο τον άνθρωπο και έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία, υπηρετώντας τις ανάγκες κινητικότητας όλων, χωρίς εξαίρεση, των πολιτών και της βιώσιμης προσπέλασης δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων…..”.

Μετά την ολοκλήρωση του Ερευνητικού προγράμματος του ΕΜΠ, το ΣΒΑΚ Κοζάνης μπήκε στη δεύτερη φάση μελέτης, με τη νέα μελετητική ομάδα να δίνει στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης ως προς την έρευνα για την ανάδειξη μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας (https://forms.gle/NkS6wN4KJypip6SN8  ), τρία εναλλακτικά σενάρια.

Θεωρούμε όμως ότι με τον τρόπο που διλημματικά τίθεται το ερώτημα επιλογής ενός εκ των συγκεκριμένων σεναρίων μόνο σύγχυση μπορεί να προκληθεί αναφορικά με τους στόχους-σκοπούς, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις κατευθύνσεις σε συγκεκριμένες δράσεις υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ.

Και ο λόγος είναι απλός : Τα περιεχόμενα και των τριών σεναρίων δεν είναι αντίθετα αλλά συνυπάρχουν, ίσως με διαφορετικό βαθμό το καθένα, σε ένα ΣΒΑΚ. Έτσι ασκούνται παράλληλες συνδυασμένες πολιτικές για δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο και για αυτοκίνητα. Για όλα τα μέσα και τους τρόπους μετακίνησης θεσμοθετούνται κανόνες, που είναι απαραίτητοι ώστε να γίνει η Κοζάνη μια πόλη υγιής και παραγωγική που προστατεύει όλους τους χρήστες του δημόσιου χώρου και κυρίως εκείνους που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη, όπως τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για σενάρια, όπως ήδη έχει γίνει άλλωστε, θα έπρεπε να τα θέσουμε ως:

  1. Μηδενικό Σενάριο: Αφήνονται στην πόλη τα πράγματα ως έχουν (δεν αποτελεί ΣΒΑΚ) και εκτελούνται μόνο στοιχειώδεις και ανώδυνες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις πυροσβεστικού χαρακτήρα, απέναντι σε προβλήματα που είναι επείγουσα η ανάγκη αντιμετώπισής τους.
  2. Ενδιάμεσο Σενάριο: Κατασκευή πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο με περιοριστικούς όρους εισόδου αυτοκινήτων σε αυτό.
  3. Μαξιμαλιστικό Σενάριο: Ορίζεται κεντρική περιοχή απολύτως πεζοδρομημένη, όπου αποκλείεται αυστηρά η είσοδος αυτοκινήτων σε αυτή.

Ήδη με βάση τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος του ΕΜΠ προέκυψε ως καταλληλότερο για την Κοζάνη το 2ο Ενδιάμεσο Σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα της πόλης, το ανάγλυφο, τον πολεοδομικό ιστό κ.λπ., χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον με προϋποθέσεις και μετά την υλοποίηση βασικών υποδομών (περιφερειακή οδός, χώροι στάθμευσης κ.λ.π.), να προχωρήσει η πόλη σε συμπλήρωσή του και με την πρόβλεψη του 3ου Σεναρίου, που είναι ο ορισμός μια πεζοδρομημένης κεντρικής περιοχής.

Εν κατακλείδι, δεν μπορούμε να έχουμε ΣΒΑΚ a la carte!

Κακή διατύπωση ερωτήσεων και παράλογα διλήμματα, οδηγούν μαθηματικά σε λάθος απαντήσεις και εσφαλμένα συμπεράσματα! Εκτός αν έχουμε εκ των προτέρων την απάντηση έτοιμη και διαμορφώνουμε την κατάλληλη ερώτηση.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα δώσει άλλη προοπτική και δυναμική στην εξέλιξη της πόλης και αποτελεί ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πισωγυρίσματα.

Κατά την άποψή μας πρέπει να αποσυρθεί η συγκεκριμένη έρευνα και να επαναδιατυπωθούν τα σενάρια σε άλλη βάση, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις, που θα συμβάλλουν πραγματικά στη διαμόρφωση προτάσεων, που να αποτελούν απάντηση στα προβλήματα της πόλης.

 

Κοζάνη 09/03/2020

Για τη Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη, Τόπος να Ζεις»

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση