Δημοτική Κίνηση: Σημαντική απώλεια εσόδων για τον Δήμο Κοζάνης προκαλούν οι επιλογές της διοικούσας τριανδρίας

3 Min Read

Για επιλογές που οδηγούν σε απώλεια εσόδων του Δήμου κατηγορεί η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Να Ζεις την διοίκηση του Δήμου Κοζάνης.

Αναλυτικά:

Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 19 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Κοζάνης οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση 8 χορτολιβαδικών τεμαχίων στις κοινότητες Μαυροδεντρίου και Δρεπάνου συνολικής έκτασης 881.581,23 τμ για την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων.

Η Δημοτική Κίνηση διαφώνησε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις. Επίσης διαφώνησε όταν συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή οι όροι διαγωνισμού αφού το προτεινόμενο ποσό των 25 €/στρέμμα ετησίως από την Δημοτική Αρχή ως αρχική τιμή ενοικίασης θεωρήθηκε ιδιαίτερα χαμηλό και αντιπροτάθηκε το ποσό των 200 €/στρέμμα ετησίως σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς αλλά και την άποψη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή των τριών παρατάξεων επέλεξε την συνέχιση της ίδιας τακτικής και όρισε ως τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών τα 25 €/στρέμμα ετησίως.

Στις δημοπρασίες παρουσιάστηκε και άλλος ενδιαφερόμενος, πέραν του αρχικού αιτούμενου, με αποτέλεσμα οι τιμές κατακύρωσης της δημοπρασίας να εκτιναχθούν μέχρι τα 236 €/στρέμμα ετησίως (πίνακας). Αυτό σημαίνει πως εάν δεν παρουσιαζόταν 2ος ενδιαφερόμενος στην δημοπρασία ο Δήμος Κοζάνης σε βάθος 40ετίας θα είχε απωλέσει έσοδα ύψους 6.468.185,31 €!!!

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΣΤΙΣ 19/10/2021
Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (σε τ.μ.) ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  (ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.) ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

για 40 χρόνια

1 Τεμ. 798/ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 301.784,95 25,00 230,00 2.563.723,51
2 Τεμ. 798/ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 10.468,39 25,00 131,00 45.983,87
3 Τεμ. 798/ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 10.638,34 25,00 130,00 46.289,55
4 Τεμ. 798/ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 11.033,35 25,00 140,00 52.580,53
5 Τεμ. 798/ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 10.938,72 25,00 130,00 47.596,56
6 Τεμ. 798/ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 11.361,21 25,00 110,00 40.018,73
7 Τεμ. 1735Α/ΔΡΕΠΑΝΟ 418.943,86 25,00 236,00 3.663.178,08
8 Τεμ. 1735Α/ΔΡΕΠΑΝΟ 106.352,41 25,00 27,00 8.814,49
      ΣΥΝΟΛΟ   6.468.185,31

 

Η πρακτική της δημοτικής αρχής για φθηνή εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων επαναλαμβάνεται σταθερά για την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων, εκτάσεις που πλέον έχουν ξεπεράσει τα 10.000 στρέμματα, παρά τις αντιρρήσεις της Δημοτικής Κίνησης και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου! Να σημειωθεί ότι το ετήσιο μίσθωμα είναι το μόνο ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται άμεσα μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και δεν εξαρτάται από την δημιουργία ή μη του φωτοβολταικού πάρκου.

Μπορεί ο καθένας από εμάς να αναλογιστεί το μέγεθος της απώλειας εσόδων του Δήμου από αυτή την πρακτική, ας ελπίσουμε πως κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και η Δημοτική Αρχή των κυρίων Μαλούτα – Μιχαηλίδη – Σημανδράκου και θα αλλάξει στάση.

Κοζάνη 25/10/2021

Για την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις»

 

 

Μοιραστείτε την είδηση