Δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγυοδοσίας των επιχειρήσεων μέσω ΕΤΕΑΝ με πολύ ευνοϊκούς όρους

3 Min Read

Από τα χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία του ΕΤΕΑΝ Α.Ε., μπορούν να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις της Δυτικης Μακεδονίας, σύμφωνα τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.Κωνσταντίνο Γαλιάτσο, που βρέθηκε στην Κοζάνη, σε εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις και λήγουν στις 15 Ιουλίου. Το συνολικό ύψος τους ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Τα μισά, 60 εκατ. ευρώ, βάζει το ΕΤΕΑΝ και με άλλα 60 εκατ. ευρώ συμμετέχουν οι συνεργαζόμενες τράπεζες.

Αυτά είναι δάνεια για κεφάλαια κίνησης (10.000 έως 300.000 ευρώ) και δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς (10.000 έως 800.000 ευρώ) με επιτόκιο στο μισό του τρέχοντος επιχειρηματικού (4%).

Για το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – ΤΕΠΙΧ, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Τα δάνεια παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και αφορούν:

α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από 10.000 ευρώ έως 300.000ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

β) δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από 10.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη.

Μεγάλο κίνητρο για ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί το επιτόκιο καθώς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, αφού λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, το τελικό επιτόκιο περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών: Εθνική Τράπεζα, Alpha Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Aττικής, Συνεταιριστική Ηπείρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Kαρδίτσας, Συνεταιριστική Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Το  Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Παρέχεται:

  • εγγύηση 70%, σε δάνεια (για επενδυτικά σχέδια) ύψους από €10.000 – €800.000, διάρκειας από 5 έως 10 έτη, με περίοδο χάριτος 6 -24 μήνες
  • εγγύηση 80%, σε δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ & Επενδυτικό Νόμο), ύψους από €10.000 έως €500.000, διάρκειας από 24-36 μηνών, με περίοδο χάριτος 6 μήνες
  • εγγύηση 70%, σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων, ύψους από €10.000  έως €800.000, διάρκειας 2-10 έτη, με περίοδο χάριτος 6 -24 μήνες

Αιτήσεις ενδιαφερομένων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ υποβάλλονται στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών: Eurobank, Alpha Bank, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Θεσσαλίας.

 

2. Τα 6 απαιτούμενα βήματα στη διαδικασία χρηματοδότησης:

dt-260516

Μοιραστείτε την είδηση