Διοργάνωση 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Φαινόμενα Ροής Ρευστών» – ΡΟΗ 2018 από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Κοζάνη 23 και 24 Νοεμβρίου 2018 το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Φαινόμενα Ροής Ρευστών» – ΡΟΗ 2018 το οποίο αποτελεί συνέχεια των ανά διετία Συνεδρίων που ξεκίνησαν πριν από 22 έτη.

Σκοπός των Συνεδρίων ΡΟΗ είναι η ανάδειξη του σημαντικού ερευνητικού έργου που επιτελείται στα ελληνικά εργαστήρια, καθώς και η ύπαρξη ενός βήματος αλληλεπίδρασης για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Βιομηχανίας. Τα Συνέδρια ΡΟΗ έχουν συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής περιοχής της Μηχανικής Ρευστών και των εφαρμογών της στη χώρα μας και, εκτός των άλλων, έχουν αποτελέσει τον κατάλληλο χώρο για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων νέων Ερευνητών.

- Advertisement -

Στο Συνέδριο ΡΟΗ 2018 θα παρουσιαστούν 64 επιστημονικές εργασίες υψηλού επιπέδου από ερευνητές Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας μας και του εξωτερικού, οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος της αναλυτικής, πειραματικής και υπολογιστικής Μηχανικής Ρευστών με εφαρμογές αεροδυναμικής, υδροδυναμικής, περιβαλλοντικών ροών, βιολογικών ροών, μαγνητοϋδροδυναμικής, πολυφασικών ροών και καύσης. Η σημαντική συμμετοχή Επιστημόνων και Ερευνητών στο Συνέδριο ΡΟΗ 2018 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική καθώς επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο της έρευνας που διεξάγεται παρά τις αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που αντανακλούν άμεσα και στο σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της χώρας μας.

Περισσότερες πληροφορίες και διαρκή ενημέρωση για το Συνέδριο ΡΟΗ 2018 θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://flow2018.mech.uowm.gr/. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Καραμανλή και Λυγερής, Κοζάνη).

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μοιραστείτε την είδηση