Διοργάνωση 2ήμερου σεμιναρίου με τίτλο: Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ από την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία Blue Value ΑΕ διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο υπαλλήλων ΟΤΑ, με θέμα: «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίων Συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρες 09.00-15.00 στο Κοβεντάρειο, οδός Χ. Μούκα (κέντρο-πεζόδρομος) στην Κοζάνη.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των Τεχνικών – Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ορθή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και την ορθή λειτουργία και χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μέσα από το σεμινάριο τα στελέχη των Δήμων θα αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις, σε μια ολιστική προσέγγιση, ξεκινώντας από το θεσμικό πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες αυτού σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και στη συνέχεια θα εκπαιδευτούν στο κομμάτι της προετοιμασίας, ανάρτησης και δημοσίευσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- Advertisement -

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018
Ώρες: 09.00-15.00
Θεωρητικό μέρος: Θεσμικά ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
Εισηγητής:
κ. Θεοδώρου Ιωάννης, Συγγραφέας, Μελετητής, Γενικός Διευθυντής Δήμου Καλαμαριάς
Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018
Ώρες: 09.00-15.00
Πρακτική εφαρμογή: Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί έργων
Επίλυση ζητημάτων, παροχή διευκρινήσεων και συμβουλών από τους εισηγητές, υποβολή ερωτήσεων.
Εισηγητής:
Μπαντραλέξης Παναγιώτης, Υπάλληλος Δήμου Τυρνάβου, με εμπειρία και εξειδίκευση στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
Στους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό του σεμιναρίου να συμπληρωθεί και να σταλεί η αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Φλώρινας

Μοιραστείτε την είδηση