Διοργάνωση Διεθνούς Οικονομικού Συνεδρίου στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας για την κρίση και μετά-κρίση περίοδο

2 Min Read

Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, το ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο σχετικά με την καινοτομία, τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση, (MIBES- Management of Innovative Business, Education & Support systems), με τίτλο «Η οικονομία στην κρίση και μετά κρίση περίοδο: δομικές αλλαγές και πολιτικές καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης». Οι συνεδριάσεις θα είναι στα ελληνικά και αγγλικά.
Το Συνέδριο συνδιοργανώνουν η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Το Συνέδριο εστιάζει αφενός στην εξέταση των αλλαγών που επήλθαν στην οικονομία και κοινωνία, αφετέρου στις πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν στη μετά-κρίση περίοδο. Στη μετά-κρίση περίοδο εμφανίζονται προοπτικές ανάπτυξης; Σε ποιους τομείς; Με ποιές επιχειρηματικές πολιτικές, πολιτικές καινοτομίας; Ποιός ο ρόλος της περιφερειακής πολιτικής μέσω θεσμικών παραγόντων; Ποιά τα διακριτά όρια του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα στη νέα πολιτική; Ποιές χρηματοδοτικές πηγές μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη; Ποιά ενεργειακή πολιτική και ειδικότερα στη μεταλιγνιτική περίοδο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν στο συνέδριο:
1. Επιχειρηματικότητα
2. Καινοτομία
3. Ενεργειακή πολιτική
4. Αναπτυξιακή και Περιφερειακή πολιτική
5. Χρηματοδότηση και χρηματοπιστωτικά εργαλεία
6. Οικονομικές πολιτικές
7. Κοινωνικές αλλαγές
Πληροφορίες : http://mibes.teilar.gr και https://www.teiwm.gr/

- Advertisement -

Συμεών Καραφόλας
Κοσμήτωρ ΣΔΟ

Από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Μοιραστείτε την είδηση