Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου από την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read


Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Φλώρινα (19 – 20 Οκτωβρίου 2018) Διεθνές Συνέδριο με τίτλο 4th International Conference “Education Across Borders” Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives
με τη συμμετοχή των Παιδαγωγικών Σχολών των Πανεπιστημίων “ST KLIMENT OHRIDSKI” UNIVERSITY – BITOLA & UNIVERSITY OF “FAN S. NOLI” – KORÇË.
Με τις εργασίες του Συνεδρίου αναμένεται να συνεχιστεί η συνέργεια και η συνεργασία μεταξύ των τριών Παιδαγωγικών Σχολών των Πανεπιστημίων σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας, η οποία θα αναφέρεται σε μορφές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και θα αποβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των τριών γειτονικών χωρών.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναδειχτεί η επιστημονική δράση του ΠΔΜ – και ιδιαίτερα της Παιδαγωγικής Σχολής – , καθώς και η αντανάκλαση της δράσης αυτής στην τοπική κοινωνία της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα των Βαλκανίων.
Η γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η αγγλική και οι εργασίες θα είναι ανοικτές για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: www.educbrconf.uowm.gr.

Μοιραστείτε την είδηση