Διοργάνωση ημερίδας για το νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 4412/2016

2 Min Read

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα υπαλλήλων ΟΤΑ, με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον οικονομολόγο Θανάση Παζαρλόγλου, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ωραιοκάστρου, πιστοποιημένου εισηγητή ΕΚΔΔΑ.

 

- Advertisement -

Σκοπός του προγράμματος-ημερίδας είναι η συνεχής ενημέρωση και βελτίωση των γνώσεων των στελεχών των δήμων, όσον αφορά στα οικονομικά, τεχνικά καθώς και θέματα προμηθειών και δαπανών κλπ.

 

Το περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο και παρουσιάζεται με βάση την πρόσφατη (μέχρι και την ημέρα παρουσίασης) νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κάθε ενότητα αναλύεται με πρακτικό τρόπο με γνώμονα την πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι εξής ενότητες, με τη μορφή εισηγήσεων σε PowerPoint:

 • Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων μετά την ψήφιση του Ν. 4412/2016.
 • Νομιμότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Διαδικασία ανάθεσης.
 • Ορισμοί, έννοιες, όργανα λήψης αποφάσεων.
 • Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Παρουσίαση κάθε διαδικασίας ανάθεσης.
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής.
 • Κανόνες δημοσιότητας. Προθεσμίες.
 • Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων.
 • Διαγωνιστική διαδικασία. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.
 • Κατακύρωση αποτελέσματος. Κατάρτιση σύμβασης. Όροι και προϋποθέσεις τροποποίησης αυτής.
 • Διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. Παραδόσεις, παραλαβές, έλεγχοι, πρακτικά.
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Γνωμοδοτικά και αποφασιστικά. Συγκρότηση, αρμοδιότητες.
 • Ενστάσεις κατά αποφάσεων, παράβολα.
 • Μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. Καταργούμενες διατάξεις. Έναρξη ισχύος των επιμέρους άρθρων αυτού.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.00-15.00 στο Κοβεντάρειο, οδός Χ. Μούκα (κέντρο-πεζόδρομος) στην Κοζάνη. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Στους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων

 

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Φλώρινας

Μοιραστείτε την είδηση