Διοργάνωση του Επιστημονικού Συνεδρίου «Η οικονομία στην κρίση και μετά κρίση περίοδο» στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Πραγματοποιείται την Παρασκευή και το Σάββατο 19 και 20 Οκτωβρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το 13ο Επιστημονικό Συνέδριο του MIBES (Management of Innovative Business, Education & Supports Systems) με θέμα: «Η οικονομία στην κρίση και μετά κρίση περίοδο: δομικές αλλαγές και πολιτικές καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης».

Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση μετατράπηκε σε οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Η κρίση επέφερε σημαντικές δομικές αλλαγές τόσο στην οικονομία, όσο και στην κοινωνία. Αυτές φαίνονται στην επιχειρηματική πολιτική, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη δομή της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.

- Advertisement -

Η περίοδος μετά την κρίση είναι μια νέα οικονομική και κοινωνική περίοδος;

Το συνέδριο εστιάζει αφενός στην εξέταση των αλλαγών που επήλθαν στην οικονομία και κοινωνία, αφετέρου στις πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν στη μετά-κρίση περίοδο. Στη μετά-κρίση περίοδο εμφανίζονται προοπτικές ανάπτυξης; Σε ποιους τομείς; Με ποιές επιχειρηματικές πολιτικές, πολιτικές καινοτομίας; Ποιος ο ρόλος της περιφερειακής πολιτικής μέσω θεσμικών παραγόντων; Ποια τα διακριτά όρια του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα στη νέα πολιτική; Ποιες χρηματοδοτικές πηγές μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη;

 

Τα 40 άρθρα που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα εστιάσουν στις πιο κάτω θεματικές ενότητες:

  • Επιχειρηματικότητα
  • Καινοτομία
  • Ενεργειακή πολιτική
  • Αναπτυξιακή και Περιφερειακή πολιτική
  • Χρηματοδότηση και χρηματοπιστωτικά εργαλεία
  • Οικονομικές πολιτικές
  • Κοινωνικές αλλαγές
  • Διοίκηση στην εκπαίδευση

 

Το συνέδριο οργανώνει η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας www.teiwm.gr

Μοιραστείτε την είδηση