Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας: Λήψη έκτακτων μέτρων λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων

3 Min Read

Από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι ημερήσιες τιμές συγκέντρωσης (σε μgr/m3) των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10) στους σταθμούς του Κέντρου Περιβάλλοντος και της ΔΕΗ Α.Ε. τις προηγούμενες ημέρες ήταν :

 

Επισημαίνουμε ότι η οριακή τιμή των 50 μg/m3 δεν πρέπει υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία είχαμε αυξημένες συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων σε ορισμένους σταθμούς που οφείλονται στις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, στην μεταφορά σκόνης από την Αφρική και σε ένα ποσοστό στις δραστηριότητες της ΔΕΗ.

Πραγματοποιήθηκε επαφή με τη ΔΕΗ για την λήψη έκτακτων μέτρων (εντατικοποίηση διαβροχών, αποτροπή ξεφυσήματος μονάδων κ.λ.π.) λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων που παρατηρούνται

Σε συνέχεια των παραπάνω και με βάση την ΚΥΑ με αρ. οικ. 70601 (ΦΕΚ 3272/23-12-2013 Β΄) με θέμα: «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια», συστήνονται τα παρακάτω:

Ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους,

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου.

Άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα,

Κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα  μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση – δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους

Στους πολίτες να περιορίσουν την άσκοπη χρήση ΙΧ.

Σταθμός                                    18/6/2016                  19/6/2016                  20/6/2016                  21/6/2016

Φιλώτα                                    47                                    49                                    49                                    59

Κοιλάδα                                    36                                    58                                    55                                    59

Οικισμός                                    113                                    111                                    98                                    138

Πετρανά                                    37                                    55                                    48                                    50

Κάτω Κώμη                  34                                    51                                    45                                    51

Αμύνταιο                                    34                                    34                                    40                                    44

Φλώρινα                                    25                                    30                                    32                                    39

Βεύη                                    27                                    31                                    34                                    35

Ποντ                                    38                                    69                                    77                                    101

Ανάργ                                    41                                    48                                    47                                    53

Πτολεμ                                    55                                    55                                    47                                    61

Κοζάνη                                    25                                    37                                    36                                    46

Ακρινή                                    41                                    46                                    53                                    46

Καρυ                                    44                                    63                                    41                                    48

Μοιραστείτε την είδηση