Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης: Ανέλαβαν οι νέοι Διευθυντές

3 Min Read

Προσήλθαν, σήμερα, Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης και ανέλαβαν υπηρεσία οι νέοι Διευθυντές των εικοσιοκτώ (28) Γυμνασίων, δώδεκα (12) Γενικών Λυκείων, οκτώ (8) Επαγγελματικών Λυκείων, δύο (2) Εργαστηριακών Κέντρων, δύο (2) Μουσικών Σχολείων, δύο (2) Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις, δύο (2) Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δύο (2) Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων.
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης, Δρ Βόντσα Βασιλική, συγχαίρει τους νέους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους εύχεται καλή επιτυχία στο σύνθετο διοικητικό και παιδαγωγικό τους έργο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ορισμός των νέων Διευθυντών έγινε με ένα πολυσυλλεκτικό σύστημα επιλογής, το οποίο προέβλεπε μοριοδότηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών προσόντων και της διδακτικής και διοικητικής εμπειρίας, την έκφραση γνώμης του Συλλόγου των συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών και την συνέντευξη των υποψηφίων.
Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής το προσωπικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα ο γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής εργάστηκαν με γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας εφαρμόζοντας με ακρίβεια και υπευθυνότητα τις θεσμικές διατάξεις.
Ιδιαιτέρως, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια, ώστε το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών να λειτουργήσει με δημοκρατικό ήθος, με σεβασμό στην προσωπικότητα και την επαγγελματική πορεία των υποψηφίων και να δημιουργήσει κλίμα οικειότητας, συναδελφικότητας αλλά και αντικειμενικής κρίσης. Ενδεικτικό για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας είναι το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση επί της διαδικασίας των συνεντεύξεων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι Διευθυντές συμμετείχαν στη διαδικασία με στόχο την καλύτερη οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και όλοι τους επέδειξαν επιστημονική και παιδαγωγική επάρκεια, αφοσίωση στο δημόσιο σχολείο και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
Έχοντας, λοιπόν, ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική και συμμετοχική διοίκηση στην εκπαίδευση, συγχαίρουμε σήμερα όλους όσους συνέβαλαν στο δύσκολο και υπεύθυνο αυτό έργο.
Προπάντων συγχαίρουμε τους νέους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ευχόμαστε στην τριετή τους θητεία να συλλάβουν το συλλογικό όραμα της εκπαιδευτικής κοινότητας και να την καθοδηγήσουν στην επίτευξη του. Και, επειδή είναι χρέος της διοίκησης να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και να συμβάλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, μέριμνα όλων μας θα είναι η αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση προς όφελος των παιδιών μας, η συναδελφικότητα στη διοίκηση και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η ανθρωποκεντρική και δημοκρατική παιδεία. Με αφοσίωση, με ενσυναίσθηση, με ενθουσιασμό.
Καλή αρχή και καλή θητεία!

Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση