Δωρεάν παραχώρηση, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, της χρήσης των υφισταμένων κτηριακών εγκαταστάσεων του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης που βρίσκεται στη Λευκόβρυση

1 Min Read

Με απόφαση που υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παναγιώτα Χατζηπαντελή ,παραχωρείται , στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η χρήση του αριθ. 542δ ακινήτου μετά των υφισταμένων κτηριακών εγκαταστάσεων του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης που βρίσκεται στη Λευκόβρυση , για κοινωφελή σκοπό.

Συγκεκριμένα   η παραχώρηση γίνεται  προκειμένου η Περιφέρεια να αξιοποιήσει την υλικοτεχνική υποδομή της εν λόγω εγκατάστασης με σκοπό την κτηνιατρική έρευνα, την επιζωοτιολογική διερεύνηση ζωοανθρωπονόσων στην περιοχή και την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών προς κτηνοτρόφους, καθώς και κάθε άλλη δυνατή συναφή δράση, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της κτηνοτροφίας.

Επιτρέπεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης τμήματος των κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικότερα του χώρου του νεκροτομείου μαζί με τον αναγκαίο προαύλιο χώρο στο Δήμο Κοζάνης για τη δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου

Μοιραστείτε την είδηση