«Δωρεάν παροχή εργασιακής στήριξης / συμβουλευτικής απασχόλησης γυναικών από το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης

2 Min Read


Στις υποστηρικτικές δομές (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) για την αντιμετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών, παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική με την οπτική του φύλου για την ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη των γυναικών.
Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι και η εργασιακή στήριξη / συμβουλευτική απασχόλησης, η οποία εστιάζει στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τον προσδιορισμό των επαγγελματικών στόχων και την αποτελεσματική διεκδίκηση της εργασίας.
Πρόκειται για μια υπηρεσία την οποία μπορούν να ζητήσουν όσες γυναίκες επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες ή/και στήριξη. Οι γυναίκες μπορούν να ενημερωθούν για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, υποστηρικτικών υποδομών, σχετικών προγραμμάτων, αλλά και για θέματα αυτο-απασχόλησης ή/και δημιουργίας επιχείρησης.
Σκοπός της εργασιακής συμβουλευτικής είναι η ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών στο να αντιληφθούν τις ικανότητες και δεξιότητές τους, η ενδυνάμωση τους μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας και η αύξηση της αυτο-αποτελεσματικότητας τους, ώστε τελικά οι ίδιες να διεκδικήσουν υπό καλύτερους όρους την κατάκτηση των εργασιακών / επαγγελματικών τους στόχων.
Το μοντέλο αυτό εργασιακής συμβουλευτικής περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
• πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και ευκαιριών απασχόλησης.
• συμβουλευτική με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων.
• συμβουλευτική για αυτο-απασχόληση και δημιουργία επιχείρησης.
• παρακολούθηση της πορείας των συμβουλευόμενων γυναικών.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή για τον προγραμματισμό συνάντησης, οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να επικοινωνούν με το ΣΚ Κοζάνης.
Στοιχεία επικοινωνίας Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης
Μακρυγιάννη Ι. 22, 3ος όροφος (κτίριο ΟΑΕΔ)
(Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ)
Τηλ.: 24610 49672 / Fax: 24610 49673 / E-mail: [email protected]

Μοιραστείτε την είδηση