Δράσεις για τη παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στο Δήμο Κοζάνης

2 Min Read

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα ενισχύει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένη την ύπαρξη μεγάλων κυκλοφορικών οδών που διασχίζουν το Δήμο Κοζάνης, αλλά και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για μια σύγχρονη, έξυπνη και βιώσιμη πόλη, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που βρίσκεται υπό εκπόνηση, δημιουργούνται νέες συνθήκες που επιβάλουν τον επανασχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο Δήμος Κοζάνης στοχεύοντας στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, πρότεινε για ένταξη στο ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα Δήμου Κοζάνης».
Στόχος του έργου η ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.
Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και την ατμοσφαιρική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Επιπλέον, προβλέπεται η λεπτομερής απογραφή των πηγών εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα που επηρεάζουν το Δήμο Κοζάνης στη νέα πραγματικότητα (μεταλιγνιτική περίοδος, Εγνατία οδό, κάθετοι άξονες, Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας).
Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία και αναβάθμιση των σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα, την επαναχωροθέτηση του δικτύου παρακολούθησης ποιότητας του αέρα, καθώς και την ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων εργαλείων περιβαλλοντικής μοντελοποίησης που θα επιτρέψει τον εντοπισμό των πηγών εκπομπής των ατμοσφαιρικών ρύπων.
Ακόμη, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συστήματος περιοχικής πρόγνωσης καιρού και ατμοσφαιρικής ρύπανσης με πολύ υψηλή ανάλυση, αλλά και η ενημέρωση των δημοτών σε πραγματικό χρόνο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κοζάνης και κινητού τηλεφώνου, σε απλή και κατανοητή μορφή με τιμές και χρωματικούς δείκτες ποιότητας ατμόσφαιρας ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ο προϋπολογισμός της υποβληθείσας πρότασης ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μοιραστείτε την είδηση