Δρομολόγια ΚΤΕΛ Κοζάνης 23, 24 και 25 Οκτωβρίου

4 Min Read
Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας την Παρασκευή 23/10  θα είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 07:30, 10:00, 16:00 (και για επιβάτες που διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης)
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 06:45, 09:00, 15:30 (και για επιβάτες που διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης)
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα: 12:00, 14:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 07:30, 13:30, 15:00, 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 07:00, 09:00, 15:30, 20:00
Από Κοζάνη προς Τσοτύλι: 13:00, 16:00, 20:00
Από Τσοτύλι προς Κοζάνη: 06:55, 14:45, 17:45
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό 6:40 7:40 14:00 16:00
Από Σέρβια για Κοζάνη 7:30, 9:00, 13:15, 15:15
Από Βελβεντό για Κοζάνη 7:10, 8:45, 14:45
Από Κοζάνη για Σιάτιστα 7:30 και 13:30 (Γαλατινή και Εράτυρα) 
Από Σιάτιστα για Κοζάνη 8:40, 10:05, 15:00
Από Γαλατινή για Κοζάνη 8:30
Από Εράτυρα για Κοζάνη 8:00
 
Την Παρασκευή 23/10/2020 θα πραγματοποιηθεί δρομολόγιο από Κοζάνη προς Αθήνα στις 08:45 (και για επιβάτες που διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης), από Πτολεμαΐδα στις 08:00 και από Αθήνα προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα στις 16:00
 
Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας τo Σάββατο 24/10 θα είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 10:00, 16:00 (και για επιβάτες που διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης)
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 09:00, 15:30 (και για επιβάτες που διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης)
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα: 12:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 09:15, 15:30, 20:00 
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 07:30
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό 14:15
Από Σέρβια για Κοζάνη 9:00
Από Βελβεντό για Κοζάνη 8:45
Από Κοζάνη για Σιάτιστα, Γαλατινή, Εράτυρα και Δρυόβουνο 13:30 
Από Δρυόβουνο, Εράτυρα, Γαλατινή, Σιάτιστα για Κοζάνη 07:30
Από Κοζάνη για Αιανή 6:25 και 16:00
Από Αιανή για Κοζάνη 6:55 και 16:30
Από Κοζάνη για Άγιο Δημήτριο και Πολύμυλο 14:30
Από Πολυμυλο για Άγιο Δημήτριο και Κοζάνη 7:30   
 
Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας την  Κυριακή  25/10 θα είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 10:00, 16:00 (και για επιβάτες που διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης)
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 09:00, 15:30 (και για επιβάτες που διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης)
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα: 12:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 09:15, 15:30, 20:00 
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 07:30
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό 14:15
Από Σέρβια για Κοζάνη 9:00
Από Βελβεντό για Κοζάνη 8:45
Από Κοζάνη για Σιάτιστα, Γαλατινή, Εράτυρα και Δρυόβουνο 13:30 
Από Δρυόβουνο, Εράτυρα, Γαλατινή, Σιάτιστα για Κοζάνη 07:30
 
Για τα δρομολόγια που θα ισχύσουν από αργότερα θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση κατόπιν οδηγιών που θα λάβουμε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης (τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω) 
1) Ε1
2) ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
3)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
4)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
5)ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 
6)ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ
7) ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ (ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Μοιραστείτε την είδηση