Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αιανή υλοποίησε ο Οργανισμός Νεολαίας GO Alive

5 Min Read

Έρχεται και τρίτο πρόγραμμα 2-11 Οκτωβρίου

Ο οργανισμός Νεολαίας GO Alive ενημερώνει σχετικά με τις διεθνεις ευρωπαϊκες δράσεις που υλοποίησε κατά το μήνα Σεπτέμβριο  στην ιστορική έδρα του Δήμου Κοζάνης, την Αιανή και συγκεκριμένα στο Hotel Ελίμεια 3, με θέματα:

 • Digital Wellbeing & Beyond TC
 • GreenComp for youth work TC 

Μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων 50 νεοι και νέες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες  της Ευρώπης συμμετείχαν στα Training Courses συμβάλοντας στην προβολή της περιοχής και τη διασύνδεση της με το εξωτερικό. 

Πιο συγκεκριμένα στο TC Digital Wellbeing & Beyond συμμετείχαν συνολικά 25 νέοι και νέες από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης, από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Βόρεια Μακεδονία. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 4 εώς και τις 11 Σεπτεμβρίου στο Hotel Ελίμεια 3 και στόχος μας ήταν να περάσουμε 6 ημέρες μαζί συμβάλλοντας ο ένας στην προσωπική ανάπτυξη του άλλου με τη βοήθεια της μη-τυπικής εκπαίδευσης και της μάθησης σε ομάδες.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να ανακαλύψουμε την ισορροπία ανάμεσα στον ψηφιακό και τον φυσικό κόσμο να εξερευνήσουμε το πλαίσιο “DigComp” της ΕΕ. Μέσω αυτού επιθυμούσαμε να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας:

 • μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακής ευημερίας, καθώς και
 • μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, τα οποία περιλαμβάνουν 
 • την αυτοπεποίθηση, 
 • την κριτική και υπεύθυνη χρήση και  
 • την εμπλοκή με τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη μάθηση, την εργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνία. Βασική μας προτεραιότητα ήταν να ενδυναμώσουμε ιδιαίτερα εκείνους που εργάζονται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Το Erasmus+ Training Course “GreenComp for youthwork”, πραγματοποιήθηκε από τις 14-21/09/23 στην Αιανή Κοζάνης.

Σε αυτό συμμετείχαν 25 youth workers (εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας)  από 9 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης από την Ελλάδα,την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία.

Το “GreenComp for youth work” ήταν ένα πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ σύντομης διάρκειας, το οποίο συγκέντρωσε 25 εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας από όλη την Ευρώπη στην Αιανή Κοζάνης. Στόχος μας ήταν να περάσουμε 6 ημέρες μαζί συμβάλλοντας ο ένας στην προσωπική ανάπτυξη του άλλου με τη βοήθεια της μη τυπικής μάθησης και της μάθησης σε ομάδες.

Απώτερος σκοπός μας ήταν να εξερευνήσουμε το πλαίσιο “GreenComp” της ΕΕ και να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας:

 •  μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων βιωσιμότητας, 
 • να αυξήσουμε την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία της βιωσιμότητας και 
 • τον αντίκτυπό της στις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες καθώς και 
 • να εφαρμόσουν μετέπειτα αυτοί τις βιώσιμες πρακτικές στις τοπικές τους κοινότητες τους και με τους νέους τους, και ιδιαίτερα να τις μεταφέρουν σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες και τέλος,
 • να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, τόσο από την άποψη του ψηφιακού γραμματισμού όσο και από την άποψη της ψηφιακής ευημερίας μέσω της ενσυνειδητότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υγεία ορίζεται ως η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας ενός ατόμου και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Εμείς στην GO Alive, ενστερνιζόμαστε πλήρως αυτόν τον ορισμό γι´ αυτό και ενσωματώνουμε την ενσυνειδητότητα και την ενσυνείδητη επικοινωνία στα προγράμματα που υλοποιούμε προκειμένου να και μάθουν οι συμμετέχοντες των προγραμμάτων μας πώς να παρατηρούνε και να έχουν πλήρη επίγνωση τόσο του περιβάλλοντός τους όσο και των συναισθημάτων τους – των δικών τους και των άλλων.

Η γλώσσα εργασίας ήταν τα αγγλικά. Κάθε συμμετέχων θα λάβει ένα πιστοποιητικό Youthpass. Το Youthpass αποτελεί το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση και την αναγνώριση της μη- τυπικής μάθησης. Είναι διαθέσιμο για έργα που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+.

Ο οργανισμός πρόκειται να υλοποιήσει στο προσεχές μέλλον ακόμη ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων για νέους 18-30 ετών. Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί μεταξύ 2-11 Οκτωβρίου στην Περιοχή της Αιανής.

Για περισσότερες πληροφορίες μείνετε συντονισμένοι!

Μοιραστείτε την είδηση