Δυτική Μακεδονία: 1.925 vouchers για ένταξη παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

3 Min Read

1.925 vouchers σε περίπου  2.403 παιδιά θα διανεμηθούν από την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία, κύκλος 2022-2023», και δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος  Κασαπίδης και είναι η πρώτη ένταξη Πράξης στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ  2021-2027, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.672.569 ευρώ.

Στόχο της Πράξης αποτελεί η διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία καθώς και την πρόσβαση παιδιών και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης.

- Advertisement -

Η δράση έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» (Child Guarantee) και κατ΄ εφαρμογή τού ν. 4941/2022, με τον οποίο καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για τη πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες σχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού ωραρίου.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί σε 2 Υποέργα, ως εξής:

  • Υποέργο 1
    • Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
  • Υποέργο 2
    • Προώθηση και υποστήριξη παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών/ΚΔΑΠ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία/ΚΔΑΠ-ΑμεΑ).

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών των Υποέργων 1 και 2 πραγματοποιείται με την παροχή «αξίας τοποθέτησης», των γνωστών «voucher», στους νόμιμους εκπροσώπους (αιτούντες) των ωφελούμενων ατόμων.

Η πράξη αφορά στον ετήσιο κύκλο 2022-2023 και αντιστοιχεί στο οικείο σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως την 31η Ιουλίου του 2023.

Από την υλοποίηση της Δράσης αναμένεται να διανεμηθούν περίπου 1.925 vouchers και να ωφεληθούν περίπου 2.403 παιδιά.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και Εθνικών Πόρων, μέσω της Προτεραιότητας 4Β – “Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+)” του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027.

Μοιραστείτε την είδηση