Εγγραφές νηπίων και βρεφών σχολ. έτους 2018-19 στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Εορδαίας από 10 έως 31 Μαΐου

2 Min Read

Οι εγγραφές νηπίων και βρεφών για το Σχολ. Έτος 2018-19 στους Δημοτικούς Παιδικούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Εορδαίας θα πραγματοποιηθούν από 10-5-2018 έως και 31-5-2018.
Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
2. Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού(το έντυπο που θα συμπληρώσει ο παιδίατρος δίνεται από την υπηρεσία).
3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού τρέχοντος έτους.
4. Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας(εφόσον η μητέρα εργάζεται).
5. Για την εγγραφή του παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
6. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση(δίνεται από την υπηρεσία).

Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής οι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017.
Το ωράριο λειτουργίας των Δ.Π.Σ. και Δ.Β.Σ. είναι 7.00 έως 15.00
Πληροφορίες και Εγγραφές στο γραφείο των Παιδικών Σταθμών, κα Τσιώμπρα Φανή Αν. Προϊστάμενη των Δ.Π.Σ. (Β Παιδικός Σταθμός Καραζάνου 1 πίσω από την Αγία Σκέπη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 12.00 π.μ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2463024638
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

- Advertisement -

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Κύρκα Μαρία

Μοιραστείτε την είδηση