Εγγραφές στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» του εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

2 Min Read

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο», θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2023-2024. 

 

- Advertisement -

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 01-09-2023 έως και 15-09-2023.


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ., δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από 1έως και 10 Ιουλίου 2023.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΧΟΥΝ:

α) στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης:

 • Οι απόφοιτοι  των ΓΕ.Λ, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. 
 • Οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις , με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

β) στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης:

 • οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ ανάλογης ειδικότητας 
 • οι  κάτοχοι Β.Ε.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας  συναφών ειδικοτήτων των Δ.Ι.Ε.Κ. (ως κατάταξη) με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ)
  2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο(πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. Βεβαίωση  ΑΜΚΑ
  7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
  8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
 2. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται

στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (απέναντι από το Νοσοκομείο), καθημερινά έως τις 10 Ιουλίου, και κάθε δεύτερη Πέμπτη στις ημερομηνίες 20/7/2023, 03/8 /2023 και 17/8 /2023 και 31/8/2023 από τις 09:00π.μ.-13:00μ.μ. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας   2461352813  και 246135634.

Μοιραστείτε την είδηση