Εγκρίσεις έργων στην Οικονομική Επιτροπή

1 Min Read

Με συνολικά 77 θέματα συνεδρίασε την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή. Στα πιο σημαντικά συγκαταλέγονται:
Έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης που αφορά τη «Διαγράμμιση του Εθνικού Οδικού Δικτύου, προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α).
Έγκριση της διαμονής των φοιτητών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του θερινού Πανεπιστημίου Βυζαντινών Σπουδών της Βυζαντινής Οικουμένης με την Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου β’ φάση»
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης «SYNERGASSIA» από 4 έως 7 Ιουλίου 2018, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Έγκριση αποκατάστασης και συμπλήρωσης του συστήματος αυτοματισμού του αρδευτικού αντλιοστασίου του φράγματος στο έργο «ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ».
Πίστωση για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο
Έγκριση των πρακτικών του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού δικτύου.

Μοιραστείτε την είδηση