Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

3 Min Read

Την έγκριση δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Σιάτιστας που θα χωροθετηθεί σε περιοχή που απέχει περισσότερο από 2.500 μ. νότια των ορίων του οικισμού Σιάτιστας.

- Advertisement -

Το γήπεδο χωροθέτησης της εγκατάστασης βρίσκεται βόρεια της Εγνατίας οδού. Στην περιοχή διέρχεται και το ρέμα Κοντολάκκια. Το αγροτεμάχιο αποτελούσε Δημόσια χορτολιβαδική έκταση, που παραχωρήθηκε κατά κυριότητα από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 26/01/2010 στο Δήμο Σιάτιστας του Ν. Κοζάνης με σκοπό την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Η συνολική έκταση του χώρου ανέρχεται σε 13.878,27 τ.μ.

Η μονάδα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) θα είναι ισοδύναμου πληθυσμού σχεδιασμού 8100 ι.κ., θα έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται και βοθρολύματα, συνολικής ημερήσιας παροχής 20 m3/ημέρα. Έχει σχεδιαστεί για απρόσκοπτη λειτουργία με τα σημερινά δεδομένα έως το έτος 2047 και στο συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα παρακάτω μέρη:

  • Η εγκατάσταση επεξεργασίας, από τα έργα εισόδου-προεπεξεργασίας μέχρι το φρεάτιο εξόδου και περιλαμβάνεται εντός των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης της Ε.Ε.Λ.
  • Η διασύνδεση των έργων εισόδου με τον αγωγό του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού, που φθάνει μέχρι το όριο του γηπέδου της Ε.Ε.Λ.
  • Η διασύνδεση της εκροής του επεξεργασμένου νερού με κλειστό αγωγό εκροής και η κατασκευή του αγωγού αυτού, ο οποίος θα εγκατασταθεί υπόγεια σε όρυγμα κατά μήκος του υδατορέματος Κοντολάκκια και του παράπλευρου αγροτικού δρόμου, σε συνολικό μήκος 1.150 μ. προς τα κατάντη, με αγωγό PVC, σειρά 41 / Φ500, με σκοπό την διευθέτηση των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η Ε.Ε.Λ. θα είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον του χώρου στον οποίο προβλέπεται η εγκατάστασή της και θα σχεδιαστεί με τρόπο που δεν θα προξενεί θορύβους, οσμές και κινδύνους. Με την λειτουργία της μονάδας επιδιώκεται η βελτίωση των χαρακτηριστικών των αστικών λυμάτων των προαναφερόμενων οικισμών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μετά την επεξεργασία τους τα λύματα να πληρούν τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους και τους αντίστοιχους όρους των Υγειονομικών Διατάξεων αλλά και σχετικών Νομαχιακών αποφάσεων οι οποίες έχουν λάβει υπόψη την υφιστάμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Μοιραστείτε την είδηση