Έγκριση του Α’ φακέλου LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 της ΑΝΚΟ

1 Min Read

Με την κοινοποίηση του εγγράφου 1294/3-7-23 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά στην εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ανακοινώθηκε η έγκριση του Φακέλου Α’ της ΑΝΚΟ στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για το νέο Πρόγραμμα LEADER 2023-2027.

Ειδικότερα  εγκρίθηκε ο φάκελος Α΄ που περιλαμβάνει την περιγραφή του Φορέα Υλοποίησης που είναι η ΑΝΚΟ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., το Επίπεδο Λήψης αποφάσεων που αφορά στη σύσταση της  Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) και η οποία αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοικονομικών /περιβαλλοντικών συμφερόντων, την  περιοχή εφαρμογής που περιλαμβάνει την Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των πόλεων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας) και τις ενέργειες διαβούλευσης για τον καθορισμό των αναγκών και τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής.

- Advertisement -

Στην παρούσα περίοδο προετοιμάζεται ήδη από τα στελέχη του τμήματος LEADER της ΑΝΚΟ ο Φάκελος Β’, που περιλαμβάνει τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος καθώς και τη διαμόρφωση των υπο-παρεμβάσεων, ώστε να υποβληθεί προς αξιολόγηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έως 12 Ιουλίου 2023, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία. 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση