Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση του Ινστιτούτου Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας, με έδρα την Κοζάνη, στο πρόγραμμα «EU coal regions exchange» – Συνεργασία της Δυτικής Μακεδονίας με την Περιφέρεια Midlands της Ιρλανδίας

2 Min Read

Το Ινστιτούτο Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας (ΙΔΜΕλ) με έδρα την Κοζάνη ανακοινώνει την έγκριση της πρότασης που υπέβαλε απευθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αρμόδια ομάδα ExchangeEU, στο πρόγραμμα «EU coal regions exchange» σε συνεργασία με την  Περιφέρεια της Ιρλανδίας Midlands (Midlands Regional Enterprise Plan) η οποία έχει  παρόμοια χαρακτηριστικά με τη Δυτική Μακεδονία.

Την επόμενη περίοδο & με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, στελέχη του ΙΔΜΕλ με την συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Μετάβασης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα συνεργαστούν με την ΕΕ και την Ιρλανδική Περιφέρεια σε μια σειρά αντικειμένων που αφορούν στη Δίκαιη Μετάβαση, στους πολίτες των πληττόμενων περιοχών και  στις στρατηγικές ανάπτυξης των επομένων ετών.  

Η έγκριση του προγράμματος έρχεται σε συνέχεια της συμμετοχής του ΙΔΜΕλ ως ένα από τα βασικά μέλη της Ομάδας Εργασίας της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης (JTP) (core member of the Just Transition Platform (JTP) Working Group), για την χάραξη της Οριζόντιας Στρατηγικής των Ενδιαφερομένων Μερών σε επίπεδο ΕΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα. 

Το Ινστιτούτο Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας – ΙΔΜΕλ (Just Transition Institute Greece – JTIG)

Το Ινστιτούτο Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας – ΙΔΜΕλ (Just Transition Institute Greece – JTIG) είναι μία μη κερδοσκοπική αστική εταιρία με κύριο στόχο την υλοποίηση επιστημονικών δραστηριοτήτων υποστήριξης της προσπάθειας των πληττόμενων περιοχών προς τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό κατά την περίοδο της μεταλιγνιτικής μετάβασης. Ιδρύθηκε το 2020 στην Κοζάνη από πρόσωπα που ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Τα τακτικά και μη μέλη του Ινστιτούτου μαζί με τα επίτιμα μέλη του επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής προοπτικής των περιοχών που πλήττονται, για ένα βιώσιμο μέλλον την περίοδο της μεταλιγνιτικής μετάβασης και μετά από αυτή.

Πληροφορίες για τις δράσεις του Ινστιτούτου εδώ:

https://jtig.org/   &

https://www.facebook.com/JTIGREECE

Μοιραστείτε την είδηση