Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ύψους 1,63δις ευρώ

4 Min Read

Το ελληνικό πρόγραμμα του Ταμείου εγκρίθηκε πρώτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου η χώρα μας να μετριάσει τον αντίκτυπο της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Το ελληνικό σχέδιο θα επωφεληθεί από επιχορηγήσεις ύψους 1,38 δισ. ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης με ανάρτηση του σημείωσε πως «για πρώτη φορά η Δυτική Μακεδονία είναι μπροστά στις εξελίξεις. Ιστορική στιγμή, σημείο καμπής και μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να μετατρέψουμε τα τεράστια κονδύλια του προγράμματος, σε έργα και οφέλη για όλους τους πολίτες της Περιφέρειας μας».

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την απεξάρτηση από τον λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία, τη Μεγαλόπολη και τους δήμους της περιοχής και τη σταδιακή κατάργηση των σταθμών παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στα νησιά του Βορρά-Νότου Αιγαίου και της Κρήτης.

Η υποστήριξη του Ταμείου  θα προωθήσει τη διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της αναβάθμισης και επανειδίκευσης των ανθρώπων που επηρεάζονται από τη μετάβαση.

Λίγο περισσότερο από το ήμισυ των κεφαλαίων θα υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα μέσω της χρηματοδότησης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, επιχειρηματικών υποδομών και ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των εταιρειών και της έρευνας και της καινοτομίας.

Ένα άλλο μεγάλο μέρος των κονδυλίων (20,4% του συνόλου) θα ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού στις πληγείσες περιοχές (skilling-upskilling-reskilling) και θα προωθήσει την απασχόληση. Η στήριξη του Ταμείου θα στοχεύει επίσης στην ενεργειακή μετάβαση, την προσαρμογή της χρήσης γης και την κυκλική οικονομία (ενεργειακές αναβαθμίσεις, ενίσχυση της αυτοπαραγωγής μέσω ενεργειακών κοινοτήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνησης και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας).

Δύο πρόγραμματα στρατηγικής σημασίας αποτελούν επίσης μέρος του Προγράμματος:

  1. Η «Ζώνη Καινοτομίας» Δυτικής Μακεδονίας, φορέας-ομπρέλα για την ανάπτυξη υποδομών και δράσεων για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
  2. Το «Bioeconomy 360° Hub» στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας και Τρίπολης), στοχεύει στο μετασχηματισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας της βιοοικονομίας (αγροδιατροφή, κυκλική και ψηφιακή οικονομία).

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Ο επείγων χαρακτήρας της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια της Ευρώπης έχει αυξηθεί δραστικά μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα στα ορυκτά καύσιμα γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως και να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες από τους μη προσιτούς λογαριασμούς ενέργειας επιταχύνοντας την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπό το πρίσμα των υψηλών τιμών της ενέργειας, ο κίνδυνος περαιτέρω αύξησης των ανισοτήτων είναι υπαρκτός. Ως το πρώτο κράτος μέλος που οριστικοποίησε το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, η Ελλάδα θα λάβει πλέον πρόσθετη υποστήριξη για την ανάπτυξη μιας πράσινης, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική οικονομία με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλους. Καλά νέα για την Ελλάδα, τις περιοχές της και όλους τους πολίτες της!».

Η Επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Elisa Ferreira, δήλωσε: «Χαίρομαι που βλέπω μια τόσο ισχυρή δέσμευση για την Πολιτική Συνοχής και για την πράσινη και ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα. Αφού ήταν το πρώτο κράτος μέλος που είδε την έγκριση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2021-2027, η Ελλάδα είναι και πάλι η πρώτη χώρα στην οποία εγκρίθηκαν το Πρόγραμμα και τα σχέδιά της για Δίκαιη Μετάβαση. Η Ελλάδα κινείται γρήγορα προς μια πράσινη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους».

Γιάννης Κωσταρέλλας www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση