Εγκρίθηκε η δημιουργία του “Κέντρου Κοινότητας” στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού

3 Min Read

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Καρυπίδη εντάχθηκε η ίδρυση και λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020.

Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

- Advertisement -

Όπως τόνισε ο εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος Κοινωνικής Προστασίας Θωμάς Παπαστέργιος:

«Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός των επομένων μηνών και θα στεγαστεί στο υφιστάμενο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοτικού καταστήματος. Θα είναι προσβάσιμο σε όλες τις κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένου των ΑμΕΑ καθώς έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία μέτρα για την ανεμπόδιστη πρόσβαση και μετακίνησή τους εντός και εκτός κτιρίου. Για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού θα προσληφθούν δυο άτομα για τουλάχιστον για τρια έτη, ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγου».

Περαιτέρω, τα ανωτέρω Κέντρα, τα οποία εντάσσονται στο συνολικότερο στρατηγικό σχέδιο της Ελληνικής Πολιτείας, του Υπουργείου Εργασίας, και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού για το συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. ΑμεΑ, Κέντρα Ρομά, Κέντρα Μεταναστών, κ.α.).

Ο Μηχανισμός αποτελεί ένα γεωπληροφοριακό σύστημα με εντοπιότητα, δηλαδή περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση πραγμάτων σε κάθε νομό. Ενημερώνεται με πληροφορίες από το TAXIS, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους προνοιακούς φορείς, τα ιδρύματα κλπ. Σε αυτήν την δικτυακή πλατφόρμα δημιουργούνται τα εξής τρία μητρώα:

-Το μητρώο ωφελουμένων, που αποτελείται από έξι ομάδες, παιδιά, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, ρομά, άστεγους, άπορους,

-Το μητρώο φορέων (δήμων, ιδρυμάτων κ.λπ) που παρέχουν προστασία και επικούρηση)

-Το μητρώο προγραμμάτων.

Το συγκεκριμένο σύστημα πληροφόρησης θα έχουν στη διάθεσή τους τα 254 Κέντρα Κοινότητας ώστε να μπορούν να πληροφορούν τους ενδιαφερόμενους σε κάθε δήμο για το τι δικαιούνται και πως μπορούν να ωφεληθούν από τα διάφορα προγράμματα.

Παράλληλα ο κ. Παπαστέργιος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ένταξη του έργου ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη για την αλληλεγγύη και υποστήριξη που επιδεικνύει, σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου που συνέβαλλαν ώστε να ολοκληρωθεί από κοινού αυτή η προσπάθεια.

Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε την ενίσχυση των κοινωνικών δομών δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας.

 

Μοιραστείτε την είδηση