Προχωρά η προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης

1 Min Read

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εκπόνησης μελέτης για την προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης κατ’εκτίμηση
προϋπολογισμόύ  12.500.000,00€.

Η προεκτιμώμενη δαπάνη της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.830.057,35€  και θα ανατεθεί με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/16), θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί σύνταξης μελετών και τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και θα εγκριθεί από τη Δ.Τ.Υ του Υπουργείου Υγείας

- Advertisement -

Η  μελέτη και το έργο έργου θα χρηματοδοτηθούν μετά την ένταξη τους  από το Π.Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020.

Μοιραστείτε την είδηση