Εγκρίθηκε ο ισολογισμός του 2019 του Δήμου Κοζάνης

1 Min Read

Με μοναδική διαφοροποίηση το λευκό της Λαϊκής Συσπείρωσης εγκρίθηκε ο ο ισολογισμός του 2019 του Δήμου Κοζάνης, από το Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορούσε κατά 2/3 την περίοδο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και κατά το 1/3 της σημερινής.

Ο Δήμος Κοζάνης το 2019 είχε 32,3εκ. ευρώ έσοδα και 31,8εκ. ευρώ έξοδα και ολοκλήρωσε τη χρονιά με 518χιλιάδες ευρώ λογιστικό κέρδος.

Ο Δήμος στις 31.12.2019 είχε 14,3 εκ. ευρώ σε υπόλοιπα δανείων (τα 9,3 εκ. ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και όφειλε 13,4εκ. ευρώ σε μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Οι απαιτήσεις του Δήμου ανέρχονται σε 12,9εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 8,2εκ. ευρώ αφορούν ανείσπρακτα προηγουμένων χρήσεων και 4,6εκ. ευρώ της χρήσης του 2019.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προισταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας Χρήστου Καραλιώτα, η οικονομική πορεία του Δήμου κρίνεται ενθαρρυντική.

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε σε ήρεμο κλίμα και επεκτάθηκε στο σύνολο της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  Αυτό που δημιούργησε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν τα ζητήματα, που αφορούσαν το βαθμό υλοποίησης του προϋπολογισμού και κυρίως τα 4εκ. ευρώ που ήταν ο βαθμός απορρόφησης από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας δεσμεύτηκε να ανοίξει το φάκελο “ΕΣΠΑ” αμέσως μετά το καλοκαίρι.

 

Μοιραστείτε την είδηση