Ειδική μελέτη βιωσιμότητας για το κλειστό κολυμβητήριο του ΔΑΚ ετοιμάζει ο ΟΑΠΝ

2 Min Read

Στο  διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΠΝ θα συζητηθεί η εισήγηση για εκπόνηση ειδικής μελέτης βιωσιμότητας του κλειστού κολυμβητηρίου του ΔΑΚ, συνοδευόμενη από οικονομοτεχνική μελέτη κόστους- οφέλους. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 20.389,32 ευρώ.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει την ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών για την
• αποκατάσταση ή μη της μεταλλικής κατασκευής ή
• την κατασκευή εκ νέου μεταλλικού στεγάστρου του κολυμβητηρίου του ΔΑΚ Κοζάνης και
ακολούθως εξέταση των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών και κοινωνικοοικονομικών αποτελεσμάτων.
Το κολυμβητήριο της Κοζάνης κατασκευάστηκε το 1978 αρχικά ως ανοιχτό ενώ το 1984 υλοποιήθηκε και η μεταλλική κατασκευή στέγασης. Το 2005 κατασκευάστηκε μονώροφη προσθήκη για τα αποδυτήρια ανδρών και γυναικών των χρηστών – αθλητών.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση «το Κολυμβητήριο παρουσιάζει διάφορα προβλήματα τόσο στο περιμετρικό κέλυφος όσο και στη στέγη. Υπάρχουν προβλήματα διάβρωσης, ενώ το σημαντικότερο εύρημα εντοπίζεται στο στατικό σύστημα της οροφής, καθιστώντας την ευάλωτη σε περίπτωση σεισμού».
Ο μελετητής θα πρέπει στη μελέτη του να συναξιολογήσει τα μέχρι σήμερα στοιχεία:
• Υφιστάμενη μελέτη αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων της μεταλλικής κατασκευής (μελέτη Γ.Γ.Α.)
• Μελέτη συντήρησης του φορέα (εκπονήθηκε από υπηρεσίες του Δήμου)
• Μελέτη στατικής επάρκειας από μελετητικό γραφείο Θεσσαλονίκης
• Πρακτικό καταλληλότητας ή μη από την ομάδα ελέγχου για την άδεια λειτουργίας ή μη του Κολυμβητηρίου
• Απόψεις της υπηρεσίας σχετικά με τις ενέργειες όσον αφορά την τύχη της μεταλλικής οροφής μεταξύ τριών (3) ενδεχομένων/λύσεων.
O εκτιμώμενος χρόνος μελέτης μαζί με έλεγχο και παραλαβή είναι 2 μήνες.

Γιάννης Κωσταρέλλας

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση