Ειδική Ομάδα για τα καθεστώτα ενίσχυσης στις λιγνιτικές περιοχές συγκροτήθηκε στο ΥΠΕΝ

3 Min Read

Τη σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας & Διοίκησης Έργου με συμβουλευτικό, τεχνικό και υποστηρικτικό ρόλο προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, αναφορικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καθεστώτων ενίσχυσης στις λιγνιτικές περιοχές αποφάσισε το υπουργείο Ενέργειας.

Αντικείμενο της Ομάδας είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εφαρμογής Κρατικών Ενισχύσεων στις λιγνιτικές περιοχές.

- Advertisement -

Πιο αναλυτικά, αντικείμενα ενασχόλησης της Ομάδα θα είναι τα εξής:

-Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η τεκμηρίωση σχεδίου προ-κοινοποίησης (pre-notification) στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Ανταγωνισμού), ενός Ειδικού Καθεστώτος Ενίσχυσης των επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές.

-Η υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για τις Κρατικές Ενισχύσεις (ΚΕΜΚΕ, Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισύχσεων) κατά τη διαδικασία της υποβολής και της διαβούλευσης προς έγκριση του ως άνω σχεδίου από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Ανταγωνισμού).

-Η κατάρτιση και η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τροποποίηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα της περιόδου 2022-2027.

-Η παρακολούθηση της εφαρμογής δράσεων κρατικών ενισχύσεων στις λιγνιτικές περιοχές, οι οποίες χρηματοδοτούνται ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενύσεων και του Πράσινου Ταμείου.

-Η διαχείριση προτάσεων ή ερωτημάτων που υποβάλλονται στη Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ για τα ανωτέρω θέματα.

Η σύνθεση της Ομάδας

Με τη σχετική απόφαση, που υπογράφει ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Κ. Μουσουρούλης, ως μέλη της Ομάδας ορίζονται οι εξής:

-Παναγιώτης Σταματόπουλος, Νομικός, Εμπειρογνώμων ΕΕ, ως Πρόεδρος,

-Σταύα Αγγελίδη, Χημικός MSc, Στέλεχος ΜΟΔ Α.Ε., μέλος Ο.Υ. Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ,

-Δρ. Ιωάννης Ν. Τζώρτζης, Δ.Ν., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Νομικός Σύμβουλος ΣΔΑΜ,

-Παναγιώτης Πετρούλιας, Νομικός, Εμπειρογνώμων Κρατικών Ενισχύσεων

-Ευφροσύνη – Εύα Κωτσάκη, Φυσικός, ΠΕ Περιβάλλοντος, Στέλεχος ΜΟΔ Α.Ε.,

-Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας, Οικονομολόγος, Στέλεχος Ομάδας Συμβούλων ΣΔΑΜ

-Σοφία Μπλάθρα, Οικονομολόγος, Στέλεχος Ομάδας Συμβούλων ΣΔΑΜ.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η Ομάδα μπορεί να υποστηρίζεται από τις εξής υπηρεσίες:

-Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (κα. Ζ. Γεωργοπούλου),

-Γενική Γραμματεία Συντονισμού (κα. Β. Γεωργακοπούλου),

-Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Κέντρου Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου (κ.κ. Α. Σγουρίδου και Ε. Μουαμελετζή).

Μοιραστείτε την είδηση