Ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων στη Δυτική Μακεδονίας

2 Min Read

Μια νέα δράση δημοσίευσε η ΔΥΠΑ  που έχει ως στόχο τη δημιουργία 1000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, από επιχειρήσεις περιοχών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης (και όμορων Δήμων Τρίπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας) όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Στόχος της Δράσης είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην απασχόληση, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

- Advertisement -

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις παραπάνω επιλέξιμες περιοχές.

Η επιχορήγηση ανά θέση ανέρχεται σε ποσό που θα συνδέεται με ποσοστό % της κλίμακας μοναδιαίου κόστους -unit cost ήτοι 1.118 ευρώ μηνιαίως και ανέρχεται στο ποσό των 782,60 ευρώ (ποσοστό 70% επί του unit cost) και στο ποσό των 1.118 ευρώ (ποσοστό 100% επί του unit cost) ανάλογα με την κατηγορία ανέργου.

Την αυξημένη επιχορήγηση λαμβάνουν επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους που είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα πριν την υπόδειξη τους από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ και δραστηριοποιούνταν στους παρακάτω τομείς:

Α. Παρακμάζοντες τομείς

• βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη,

• δραστηριότητες συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και δραστηριότητες συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και εξυγίανσης.

Β. Mετασχηματιζόμενοι τομείς

• δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,

• υποστηρικτικές δραστηριότητες για την παραγωγή και προμήθεια πρώτων υλών, μηχανημάτων, οχημάτων και ανταλλακτικών που σχετίζονται με λιγνιτική δραστηριότητα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες λιγνίτη,

• κατασκευή και εμπορία μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και εξοπλισμού

• κατασκευή ελαστικών και πλαστικών προϊόντων

• δραστηριότητες στον τομέα των μεταφορών

• επισκευή μηχανημάτων και βαρέων φορτηγών

• εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από την 19/01/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 29/02/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00,

Μοιραστείτε την είδηση