Ειδικός Φόρος Μετάβασης … Του Κώστα Καραμάρκου

2 Min Read

δεν θα ήταν κακή ιδέα

να επιστρέψουν οι κάτοικοι των ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας

ένα μέρος των εκτιμώμενων ετήσιων εισοδημάτων τους

που τους απέφερε η απαστράπτουσα 60κονταετής λιγνιτική περίοδος  /

 

να μπουν κάτω τα νούμερα,

πόσοι δούλευαν άμεσα και έμμεσα με τη ΔΕΗ,

τα σόγια τους,

τα κουμπαριά τους,

γιατί όχι και οι κατά περιόδους φίλοι τους,

εξάλλου όλοι μαζί τα τρώγανε τόσες δεκαετίες /

 

εν συνεχεία να δοθούν τα στοιχεία αυτά για επεξεργασία και επαλήθευση

στον κεντρικό μηχανισμό του ΣΔΑΜ και της Συντονιστικής Επιτροπής,

& τέλος να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες των Αθηνών,

με στόχο μια νέα βελτιωμένη έκδοση του ΣΔΑΜ,

με επιπλέον έσοδα από αυτή την Ειδική Φορολογία Μετάβασης,

που με μεγαλοψυχία και εθνικό αίσθημα ευθύνης

θα προσφέρουν Κοζανίτες και Φλωρινιώτες προς το κράτος,

αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη από την περίοδο των παχιών αγελάδων /

 

τέλος,

θα μπορούν άνετα οι εναπομείναντες στην περιοχή μεσήλικες και ηλικιωμένοι

να χαρακτηρισθούν επίτιμοι πολίτες της χώρας

και να μπορούν εθελοντικά να ξεναγούν με δωρεάν ηλεκτρικά αυτοκίνητα της ΔΕΗ

τους επισκέπτες του μέλλοντος,

στα πρώην ορυχεία και στα νυν μουσεία μνήμης της περιοχής,

ούτως ώστε να μαθαίνουν άπαντες

για όλα τα θετικά και αρνητικά διδάγματα από την λιγνιτική, όπως και την μεταλιγνιτική εποχή …

 

PS: τα φορολογικά έσοδα, δεν θα πρέπει να επιστρέφονται ως πόροι στη περιοχή,

εξάλλου το 1% των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών CO2 είναι πλέον υπεραρκετό

να αντισταθμίσει τις όποιες ζημιές από την πρόωρη απολιγνιτοποίηση …

 

ΚΚ

Μοιραστείτε την είδηση