Εισήγηση της Τσιομπάνου Αικατερίνης με θέμα “Η εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή των διαγωνιστικών διαδικασιών” σε εκδήλωση στο Κοβεντάρειο

2 Min Read

Η κ. Τσιομπάνου Αικατερίνη, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιώργου Κασαπίδη «αλλάζουμε πορεία», διετέλεσε Συμπαραστάτης του Δημότη και τα Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης [email protected] από το έτος 2015 έως τον Απρίλιο του 2019. Στις 10 Μαΐου 2018 στην αίθουσα Κοβεντάρειο ήταν εισηγήτρια σε ενημερωτική συνάντηση που διοργανώθηκε με θέμα «Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών». Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης, ο Σύνδεσμος Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης. Η εισήγηση της κ. Τσιομπάνου είχε θέμα : «Η εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή των διαγωνιστικών διαδικασιών» εστιάζοντας κυρίως στο θέμα των in-house αναθέσεων και των προγραμματικών συμβάσεων, ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους ΟΤΑ. Ήταν η τελευταία εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης μετά από μία σειρά εκδηλώσεων. Στην εισήγησή της αναφέρθηκε στη διαδρομή της ως συμπαραστάτης τονίζοντας τη σημαντικότητα του θεσμού. Συνομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κ. Φώτης Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων επί τιμή Πρόεδρος ΑΕΠΠ, ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο λειτουργία της Αρχής,  η κ. Μαρία Μανδράκη, Πρόεδρος του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠ, ο κ. Κωνσταντίνος Κορομπέλης, μέλος της ΑΕΠ και ο κ. Νικόλαος Σαββίδης, μέλος της ΑΕΠ οι οποίοι παρουσίασαν επιμέρους θέματα που αντιμετωπίζει η αρχή κατά τη διενέργεια των καθηκόντων της.

Μοιραστείτε την είδηση