Εκ νέου πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο Θ. Θεοδουλίδης- Το προτεινόμενο σχήμα των αντιπρυτάνεων

2 Min Read

Με την πλήρη ομοφωνία των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του συμβουλίου διοίκησης εκλέχθηκε, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο, εκ νέου πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

«Στον άμεσο σχεδιασμό μας είναι να εφαρμόσουμε ένα νέο διοικητικό μοντέλο στο Πανεπιστήμιό μας, στη βάση ενός νέου οργανογράμματος, και να ενισχύσουμε τον αριθμό των μελών του διδακτικού και διοικητικού δυναμικού μας, για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες και τους στρατηγικούς στόχους που απαιτεί ο πολλαπλά κρίσιμος ρόλος μας. Είναι πλέον η στιγμή να επιλέξουμε και να εφαρμόσουμε στην πράξη μία νέα συλλογική κουλτούρα αριστείας και συμμετοχικότητας» ανέφερε στο προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης για την τετραετία 2023-2027 ο κ. Θεοδουλίδης.

«Όραμά μου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να καταστεί “Πανεπιστήμιο-πρωταγωνιστής στο τετράπτυχο γνώση – έρευνα – πράσινη καινοτομία – προσφορά στην κοινωνία, για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους”, με αποστολή “να εδραιωθούμε την επόμενη τετραετία ως ένα δυναμικό Περιφερειακό Πανεπιστήμιο, που θα παρέχει υψηλού επιπέδου φοιτητική εμπειρία και ακαδημαϊκή κουλτούρα συμμετοχικότητας και θα διακρίνεται στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη” λέει ο κ. Θεοδουλίδης, καλώντας τα μέλη της κοινότητας να ορίσουν το 2023 «ως έτος διαλόγου και δράσης με τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, την ακαδημαϊκή κοινότητα, το διοικητικό προσωπικό, τους/τις φοιτητές/τριές και την τοπική κοινωνία, προκειμένου μαζί να σχεδιάσουμε, μέσα από μια νέα ολιστική προσέγγιση, ένα βιώσιμο ισχυρό αύριο για το Πανεπιστήμιό μας».

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο κ. Θεοδουλίδης θα προχωρήσει και στον ορισμό των αντιπρυτάνεων που θα τον πλαισιώσουν για τη νέα τετραετία.

To προτεινόμενο σχήμα των αντιπρυτάνεων είναι:

Νίκος Σαριαννίδης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

Άννα Σπύρτου, Διοικητικών Υποθέσεων και Ολιστικής Μέριμνας

Στέργιος Μαρόπουλος, Έρευνας και Καινοτομίας

Ελένη Γρίβα, Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Δια Βίου Μάθησης

 

Όλγα Τουφεγγοπούλου

Μοιραστείτε την είδηση