Εκδήλωση του έργου «LIFE AMYBEAR – Improving Human-Bear Coexistence Conditions in Municipality of Amyntaio», (“Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στον Δήμο Αμυνταίου”) την Τετάρτη 28 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αμυνταίου

4 Min Read

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημόσια εκδήλωση του έργου «LIFE AMYBEAR – Improving Human-Bear Coexistence Conditions in Municipality of Amyntaio», (“Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στον Δήμο Αμυνταίου”). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου στις 18:00, και οργανώνεται από τους δικαιούχους του έργου: το Δήμο Αμυνταίου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, την LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., και την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ». Η εκδήλωση για το κοινό είναι ελεύθερη. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το παρακάτω:

18:00- 18:30 : Χαιρετισμοί

-Υπουργείο Περιβάλλοντος

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

-Δήμος Αμυνταίου

18:30-19:45 : Ομιλίες

-κ. Σπ. Ψαρούδας (Διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Καλλιστώ”) «25 χρόνια των προγραμμάτων LIFE και η συνεισφορά τους για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Δυτική Μακεδονία»

-δρ. Γ.Μερτζάνης (Επιστημονικός Υπεύθυνος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Καλλιστώ”) «Οι επιστημονικές δράσεις του έργου LIFE AMY BEAR και η σημασία τους για τους στόχους του έργου»

-κ. Π.Τσολακίδης (Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, στέλεχος εταιρίας συμβούλων Lever) και κ. Γ.Θεοδωρίδης (Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Καλλιστώ”) «Οι δράσεις εθελοντών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας του έργου LIFE AMY BEAR»

19:45- 20:00 : Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις-Συζήτηση

 

Το έργο LIFE AMYBEAR πραγματεύεται την καταγεγραμμένη αύξηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας. Η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργεί προβλήματα που είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, όπως οι ζημιές στην αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργειες), αλλά και άλλα που έχουν παρατηρηθεί σχετικά πρόσφατα σε αξιοσημείωτη ένταση, όπως η προσέγγιση αρκούδων σε οικισμούς ή η αύξηση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων όπου εμπλέκονται αρκούδες.

Παράλληλα, εκτός από αρνητικές, έχουν ήδη αναγνωριστεί και θετικές αλληλεπιδράσεις, όπως η εδώ και χρόνια ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού γύρω από τον άξονα Αετού-Νυμφαίου, που οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη του Καταφυγίου Κέντρου Προστασίας Αρκούδας στην περιοχή. Ο πολλαπλασιασμός και η διάχυση των ωφελειών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, παραμένει ζητούμενη καθώς και ένας από τους βασικούς στόχους του έργου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το LIFE AMYBEAR επιδιώκει την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τόσο η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε ανεκτά επίπεδα των αρνητικών αλληλεπιδράσεων όσο και η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών και της τεχνογνωσίας, που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο στην περιοχή.

Το LIFE AMYBEAR θα έχει διάρκεια έως και τον Ιούλιο του 2020, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1.521.156,00 ευρώ που προέρχεται από Ευρωπαϊκή Συγχρηματοδότηση (1.140.116,00 ευρώ) και ιδίους πόρους.

 

| Δήμος Αμυνταίου | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. | Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» |

www.lifeamybear.eu

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γιώργος Θεοδωρίδης: Υπεύθυνος Επικοινωνίας Οργάνωσης «Καλλιστώ», email: communication@callisto.gr, τηλ: 2310 252530-εσωτ.2

Μοιραστείτε την είδηση